Framtidens kollektivtrafik i Göteborg – centrala staden

I dagens GP (papperstidningen) har tre olijka förslag på framtida kollektivtrafik presenterats. Ett av förslagen har lagts av Yimby Göteborg som menar att det behövs kollektivtrafik i Göteborg som är planskild från biltrafiken. Det finns dock faktiskt flera sådan linjer redan nu i Göteborg. Spårvägen från Vågmästarplatsen till Läsnmansgården är en sådan, från Gamlestadstorget till Angered C en annan, från Kviberg till Komettorget i Bergsjön en tredje och från Linnéplatsen till Tynnered en fjärde. Tre av dessa linjer är dock byggda med kort avstånd mellan hållplatserna och är därför inte jämbördiga med tunnelbana eller de högbanor som lagts fram i flera av de förslag som presnterades i GP. Men framförallt berör de inte centrala Göteborg där kollektivtrafiken är som långsammast.

Fokus i de tre förslagen är, på grund av att GP frågat om det, på att lösa kollektivtrafikens trångboddhet och dåliga framkomlighet i centrala Göteborg. För detta presenterar Yimby en högbana som går i en ring i centrala Göteborg. Det är ett helt okej förslag med undantag av bron mellan LIndholmen och Stigberget. En bro riskerar att begränsa fartygstrafiken på älven ochd et är ur ett långtidsperpektiv inte bra alls. Sjötrafik är ett mycket miljövänligt sätt att transportera varor på och att då begränsa sjöfarten på älven upp till Vänern vore mycket dumt. En tunnel under älven har inte nackdelarna och är därför att föredra. Att dra högbana i Allén och i Lindholmsallén är alldeles utmärkta förslag. Det är även vettigt att högbanan ska vara knuten till det befintliga spårvägssystemet. En nödvändighet kansske.

Men det finns också enklare och  snabbare sätt att öka framkomligheten för kollektivtrafiken i centrala Göteborg. Spårväg längs med kajen från Lilla Bommen till Järntorget är en väg och biten mellan Lilla Torget och Järntorget är planerad och ska byggas. Vidare kan spårvägen dras vidare från Valand rakt fram över Heden till Skånegatan. Bägge dessa relativt små utbyggnader kan minska trycket på Brunnsparken ganska avsevärt.

Att flytta bort alla expressbussar från Brunnsparken och Kungsportsplatsen vore också en välgärning. Det räcker gott och väl med anslutning vid Centralstationen, Lisebergs station, Gamlestadstorg och Hjalmar Barntingsplatsen (beroende på vilket håll bussarna ska åt). För att Lisbergs stations ka bli vettigare som bytesplast så bör hållplatserna vi S:t Sigfrids plan och Lisberg slås ihop och placeras vid Lisebergs station. Det finns gott om utrymme under motorvägen där. De lokalbussar som nu kör in till S.t Sigfrids plan kan också köra till Lisebergs station. Vid såväl Liseberg såväl som vid Gamlestadstorget kan man också byta till pendeltåg.

En anan ska jag inte förstår är alla förslagställares och makthavares fokus på Gullbergsvass och Ringön. Jag tycker att Ringön i stort ska lämnas som det är, möjligtvis kan det byggas på en del bebyggningsbara tomter. När det gäller Gullbergsvass så kan man mycket väl flytta bort verksamheterna på ASG:s tidigare område (innan dess Bergslagsbanans område) och bygga där. Men det finns betydligt snabbare och enklare sätt att kunna bygga en stor mängd bostäder centralt i Göteborg, längs med Mölndalsvägen. Men det är kanske inte lika hippt, cool och fräckt som att bygga en ”ny stad” vid älven och det är väl där skon klämmer antar jag.

Detta är det första av en rad inlägg jag ämnar skriva i denna fråga. Ett av dem ska fokusera på snabbare förbindelser till våra förorter, en annan på lätta och enkla förbättringar som kan göras redan nu, en på pendeltågen och en på regionaltåg. Dessutom några andra om trevliga och vettiga utbyggnader av kollektivtrafiken i Göteborgs förortsområden.

Intressant?
Borgarmedia: GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements
 • Pingback: Det finns bättre alternativ än Västlänken | Svensson()

 • Anonym

  Anders, angående bro Stigberget-Lindholmen:

  – skulle det vara ett problem för sjöfarten egentligen? Med tanke på att en sådan bro kan bli något högre än nuvarande Göta-Älvbro. Jag har inte uppgift om exakt höjd, men bedömer höjden från älven upp till kanten av berget vid Amerikagatan (Stigberget) till 18-20 meter.
  Förvisso är väl inte den höjden tillräcklig för att passera alla dagens ”Vänerbåtar” utan öppningar, men åtminstone en del sådana (med fällbar mast) samt alla skärgårds/kanalbåtar och många fritidsbåtar klarar den höjden såvitt jag förstår.

  Med annan teknik för klaffar kanske öppningarna kan bli snabbare än för GötaÄlvbron, t ex en horisontellt liggande klaff som lyfts som ett lock längs pelare.

  Poängen med bro i detta snitt är främst att det ger en effektiv förbindelse även för gång/cykel. Läget är precis mitt emellan GötaÄlvbron och Älvsborgsbron. Det skulle förkorta vägen mellan Masthugget/Majorna och Lindholmen med omkring 5 kilometer.

  Som förebild kanske Ponte Luis i Porto:
  Vagnarna på den bron är en del av stadens ”Metro” (eller möjligen light metro).

  http://homolog.viajeaqui.abril.com.br/fotos/exterior/portugal-502709.shtml?foto=15p

  jag skulle gärna se den typen av båge för Lindholmen-Stigberget, gärna att bågen når en högre höjd än själva bron. Kanske som en magnifik andragradskurva, eller en regnbåge. Och den nedre bron som Ponte Luis har stryks i den göteborgska versionen.

  God fortsättning!
  /Hans Jörgensen

  • Hur stor störning det blir beror ju på höjden som du skriver.

 • Pingback: Tunnelbana i Göteborg? Varför inte? | Svensson()