Schibbye och Persson dömda för terrorbrott – kunde det gått annorlunda?

Förmodligen inte. Domen för terroristbrott mot de svenska journalisterna är i första hand en logisk följd av den politik som förts i västvärlden och USA de senaste 10-15 åren. Men förmodligen spelar också sådana saker som att ett företag i vilket utrikesministern i det land journalisterna är medborgare haft en ledande position varit verksamt i Etiopien. Detta delvis under samma tid som utrikesministern satt i företagets styrelse.

Det är ganska troligt att den svenske utrikesministern Carl Bildt därmed varit angelägen om att svenskarna inte ska kunna skriva om Lundins verksamhet i Etiopien och bolagets samarbete med svenska UD.  Man kan därför misstänka att Carl Bildt varit mindre aktiv än han borde varit i fallet med de fängslade och nu dömda journalisterna. Några bevis för detta föreligger inte förstås, men det är svårt att helt avskriva misstanken om att Carl Bildt varit ovanligt passiv och faktiskt inte gjort det man kan begära.

Intressant?
Bloggat: Röda Berget, Jens Holm, Sjöstedt,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Eskil Andreasson

    Det borde räcka med själva misstanken att Bildt inte anstränger sig tillräckligt! Bildt måste ha ”hållhakar” på viktiga och lämpliga personer eftersom han fortfarande sitter kvar på sin post.

  • Inga bevis? Detta citat av Jonas Sjögren (v) publicerades nyligen i Annarkiabloggen. Om det stämmer så är det väl ett klockrent bevis? ”Carl Bildt har visat ett ganska ljummet intresse för att få de bägge svenskarna fria och i EU-nämnden där jag sitter har han direkt motsatt sig att försöka få EU att uttala sig till förmån för de bägge svenskarna. Det är uppenbart att Bildts tidigare engagemang i Lundin Oil gör att han gång på gång hamnar i misstänkta jävssituationer som utrikesminister.”

    Read more: http://annarkia.se/politik/den-tysta-diplomatins-kollaps.htm#ixzz1hXuQIpnx 
    Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Share Alike

    • Det är inte något bevis på nånting. Utan ytterligare ett indicium, som stärker våra misstankar mot Carl Bildt.