Snart har alla stora nordiska städer trängselskatt

Del 13 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

I alla fall alla skandinaviska storstäder. Oslo var den först nordiska storstad som införde biltullar, numera oftast kallade trängselavgifter eller trängselskatt. Stockholm var den andra staden, men det var först lång tid efter att Oslo infört det. Idag har ungefär 20 städer i Norge trängselavgifter.

Innan trängselavgifter infördes i Stockholm så var det en massa kritik mot det hela. Efter genomförandet svängde opinionen mycket fort och majoriteten är numera för trängselavgifter. På tur att införa trängselavgifter är nu Göteborg och Köpenhamn. I Köpenhamn förväntas en smutsig debatt kring frågan medan det i Göteborg redan är beslutat att vi ska få trängselavgift. Det finns i Folketinget liksom i Köpenhamns Rådhus en majoritet för trängselavgift i Köpenhamn. Sannolikt kommer den därför att bli av. Så här skriver Enhedslisten Köpenhamn om det hela:

En trængselsring vil give ca. 23 % reduktion i biltrafikken i det centrale København, og ca. 4 % reduktion i Hovedstadsområdet. Københavnerne spilder i dag 130.000 timer dagligt i bilkøer, hvilket svarer til et samfundsøkonomisk tab på mindst 7 mia. kr. om året – et tal der forventes fordoblet på sigt. I 2006 kostede dårlig fungerende infrastruktur i hovedstaden 33.000 tabte arbejdsår i bilkøer og forsinkede toge.

Vejtrafikken i København steg med 20 pct. fra 2001 til 2010. Uden en trængselsring vil trængslen vokse i de kommende år, bl.a. fordi Københavns befolkning stiger med ca. 10.000 indbyggere om året. Vejnettet er mange steder i forvejen belastet helt op til eller over kapacitetsgrænsen.

En trængselsring vil reducere antal uheld med ca. 10 %, støj med ca. 15 %, luftforurening med 5-10 % og CO2 med 10-15 %. Hvert år dør ca. 500 københavnere for tidligt af luftforurening, og grænseværdien for luftforurening er på mange gader overskredet – primært kvælstofdioxid. Niveauet af ultrafine partikler er for højt og medfører sygdomme og dødsfald.

Priserne på klippekort og billetter er steget dobbelt så meget som andre varer de seneste 10 år. Det fremstilles ofte som om en trængselsring vil ramme de svageste. Men det er typisk dem med de højere indkomster, der pendler i bil til København. AE-rådet har påvist at trængselsringen vil gavne de svageste, idet den kollektive trafik bliver billigere, og busserne kommer hurtigere frem.

De Økonomiske Vismænd anbefaler trængselsafgifter. Erfaringer fra London viser, at det ikke var nødvendigt at udvide busdriften ret meget, idet bussernes gennemsnitshastighed blev øget med 20 %, og dermed kunne de samme busser fragte 20 % flere passagerer .

Samtidigt har några forskare i Stockholm lagt fram förslag om förbättringar av trängselavgiften i Stockholm:

Före införandet fanns en oro att systemet skulle leda till utslagning av butikslivet i innerstaden och fallande fastighetspriser. Trots noggranna mätningar finns inga tecken på att handeln i innerstaden har minskat eller att fastighetsmarknaden skulle ha påverkats.

Det finns en spridd uppfattning att trängselskatterna inte längre har någon effekt, och att trafiken är tillbaka på sin gamla nivå. Det är inte sant. Antalet bilar som passerar betalstationerna sjönk med ungefär 20 procent vid införandet och har varit i stort sett oförändrat så länge trängselskatterna funnits. Detta är anmärkningsvärt i sig, för under samma period har stockholmarna blivit fler, rikare och skaffat fler bilar. Dessutom har avgiftsbeloppen varit oförändrade, samtidigt som fler nu kan dra av kostnaden i deklarationen, eller få den täckt av sin bilförmån.

Det innebär att trängselskatten i praktiken faktiskt påverkar trafiken mer än den gjorde när den infördes. Trängselskatternas effekt verkar alltså ha ökat med tiden, eftersom nya vanor etableras både för privatpersoner och för företags logistik.

Enligt forsakrna finsn det fortfarande en del problem med trängselavgiftssyetemet i Stockholm och det handlar mycket om Essingeleden där det fortfarande är långa köer i rusningstrafik. Man menear att en avgiftsbeläggningen av Essingeleden skulle lösa problemen:

En avgift på 20 kronor i rusningstimmen skulle minska trafiken på Essingeleden med cirka 13 procent. Det är så många som hellre väljer kollektivtrafik eller att resa utanför rusningstid än att betala 20 kr. Det kan låta som en liten förändring, i extrem trängsel räcker det med en liten minskning på rätt ställe vid rätt tid för att ge mycket stora förbättringar. 13 procent färre bilar över Essingeleden i rusningstrafik skulle ge en direkt tidsvinst hos den återstående trafiken motsvarande mer än 20.000 timmar i bilkö varje dag, eller cirka 2.500 heltidstjänster. Det är alltså nästan lika mycket som hela resten av trängselskattesystemet sammantaget. Därtill kommer fördelarna med en mer förutsägbar restid, behagligare resa, och mindre utsläpp.

En sådan förändring i Stockholm skulle innebära att systemet skulle få likheter med det system som planeras i Göteborg där alla förbindelser över och under älven också kommer att avgiftsbeläggas. Detta för att slippa köer på de ställena och slippa få en omfördelning av trafiken som minskar effekterna av trängselavgiftens införande. Den föreslagna förändringen i Stockholm tycker jag verkar helt rimlig i det perspektivet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Oslo har det, Stockholm har det, Göteborg ska få det..Trängselavgifterna – orimliga betalstationer i Backa >>
Advertisements
  • jklon

    Du har helt fel angående oslo, hær finns det ingen trängselskatt men e genomförd bomavgift som gäller dyngnet rundt som är hög. Men man disskuterar om att göra den ännu högre i rusningstrafiken då dom flesta ska till jobb.

    • Bomavgift är exakt detsamma som trängselavgift. bara med ett annat namn. I New York där man haft det sen 1950-talet heter det broavgifter, tunnelavgifter eller biltullar. Det är samma sak. Och jag är för det.