Mer våld bland flickor men fortfarande lite våld bland flickor

En minoritet av våldet mellan människor sker mellan flickor. En majoritet sker mellan pojkar och med pojkar som utövare och offer. En minoritet av offren är flickor. Att jag skriver pojkar och flickor beror på att våld framförallt är en ungdomsföreteeelse. Brott är överhuvudtaget en ungdomsföreteelse. De flesta ungdomar begår brott av något slag medan de flesta vuxna inte gör det. Det flesta ungdomar som begår brott åker inte fast, straffas inte, men slutar alltså med brott ändå.

Våld mot flickor är det som ökat mest de senaste två åren:

De som slår flickor blir allt fler: De misstänkta för misshandel av 15–17-åriga tjejer ökade med 63 procent bara mellan 2008 och 2010.

Dessutom blir fler tjejer slagna. Trots att pojkar är överrepresenterade som brottsoffer i misshandelsfall, utgör flickorna en allt större del. 2008 utgjorde flickor en fjärdedel av våldsdrabbade i åldern 15–17 år. Två år senare är nära var tredje misshandel i åldersgruppen riktat mot en tjej.

Men flickorna misshandlar också själva i allt större utsträckning. De senaste tio åren har antalet tjejer mellan 15 och 20 som misstänks för misshandel ökat med nära 119 procent.

Samtidigt ska vi komma ihåg att ökar något från en låg nivå bli det ofta en kraftig ökning i procent. och att det förmodligen funnits ett sort mörkertal så ökningen är sannolikt mindre i verkligheten än i statistiken.

En del av ökningen hänger ihop med att våldsutövarna, gärningsmännen, i ökad utsträckning också är flickor. Detta även om andelen flickor bland våldsutövarna är låg. Utvecklingen är ändå tydlig och orsakerna kan säkerligen vara fler samverkande. Ökande våld från pojkar mot flickor sammanhänger säkerligen med ökad osäkerhet om framtiden, om hopplöshet och upplevelse av att man inte hör till. orsaken till det är ökade klassklyftor i samhället.

Den ökade jämställdheten i samhället, en utveckling som pågått under lång tid, kan också vara en orsak till ökningen av anmälningarna. När våld mot kvinnor är socialt oacceptabelt så kommer det att anmälas mer. Så är det med våldtäkter och förmodligen också med våld mot flickor och kvinnor. Mörkertalet minskar. Samtidigt vet vi att våld mot kvinnor är ett större problem i ojämställda samhällen så förmodligen är det ökande antalet anmälningar ett positivt tecken. Våld mot kvinnor oh flickor är inte längre ”socialt acceptabelt”.

Samtidigt som andelen flickor bland offer och förövare ökar så minskar också antalet brott total. Andelen brottsutsatta ökar inte och det betyder ju i så fall att våldet bland pojkar minskar. Det kan också vara en konsekvens av en ökad jämställdhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements