Trängselavgift är populärt

Trängselavgift är bra då det minskar biltrafiken inom de områden som ligger innanför de gränser som satts upp för avgiften. Biltrafiken blir också totalt mindre i berörda städer. Avgiften är också mycket populär där den införts. På orter där det finns är i allmänhet en majoritet för trängselavgiftens existens. Så är det i Stockholm där nästan 70% är nöjda med trängselavgiften. Innan den införds var endast ungefär 30% för. Trängselavgifter kallas också trängselskatt eller biltull. En av de städer som haft sådana avgifter längst är New York där samtliga infarter från New Jersey och Long Island (utom en) till Manhattan är avgiftsbelagda.

I Norden är det Oslo som haft det längst, Stockholm har det, Göteborg ska få det och ett förslag om att Köpenhamn ska få det finns. I Norge fins idag en rad städer som har trängselavgifter, biltullar eller vad man nu vill kalla det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements