Är det verkligen vettigt att betrakta kat som knark?

Det är uppenbart att kat är en form av drog, precis på samma sätt som kaffe, te, tobak, alkohol och kokablad är det. Kokablad har inte större beroendeframkallande verkan än te eller kaffe och inte några egentliga skadeverkningar heller. Kokablad borde därför inte vara klassat som narkotika och det är ett krav som länge drivits av ett antal sydamerikanska länder i olika internationella forum. I motsats till kokablad är inte kat klassat som narkotika på ett internationellt plan utan som en helt legal handelsvara. Exporten från Etiopien till olika länder i världen är därmed laglig i de flesta fall.

Skadeverkningarna av kat anses av en internationell expertgrupp vara mycket lägre än alkoholens skadeverkningar, lägre än för i stort sett alla knarkklassade ämnen och lägre än de skadeverkningar som tobak anses ha. Det finns därmed inte heller nån rimlig anledning till att kat ska vara betraktat som narkotika. Det betyder dock inte heller att vi måste betrakta kat-bruk som nåt bra. Vi ser ju negativt på tobaksbruk och negativt på missbruk av alkohol utan att någon av de varorna är klassade som knark och olagliga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements