Legaliserad prostitution ger ökad brottslighet

I Tyskland är prostitution helt legaliserad sen 10 år tillbaka. Tyskland har sen dess utvecklats till vad man skulle kunna kalla hela Europas bordell. Dessutom har brottsligheten stigit i anslutning till det ökande antalet sexköp. Antalet kvinnor som fallit offer för trafficking, dvs människohandel, slavhandel med kvinnor, har ökat och annan brottslighet har också ökat i samband med den ökande prostitutionen:

Axel Dreher, professor vid universitetet i Heidelberg och en av författarna bakom den EU- finansierade rapporten, uppskattar att sexmarknaden är 60 gånger större i Tyskland än i Sverige där det är förbjudet att köpa sex.

I Tyskland finns det också 62 gånger fler offer för människohandel med prostituerade än i Sverige, trots att Tyskland bara har cirka tio gånger fler invånare än Sverige.

[…]

För Stephan Mayer, förbundsdagsledamot för det kristsociala CSU och rättsexpert i tyska parlamentet, är det däremot en myt att den sociala situationen och säkerheten har förbättrats för de prostituerade.

– I själva verket ökar brottsligheten i sexbranschen, säger han till tidningen Bild och kräver att förbundsdagen ändrar lagstiftningen.

Han får medhåll av chefen för det tyska polisfacket GdP, Bernhard Witthaut, som konstaterar att legaliseringen inte har lett till att antalet hallickar minskar.

– De har tvärtom blivit fler. Och nu solar de sig dessutom i legalitetens glans, kritiserar han.

Villkoren för prostituerade har inte heller förbättrats så som högerextrema libertarianer och nyliberaler ofta hävdar ska ske om prostitutionen betraktas som vilket yrke som helst. Fortfarande är kvinnorna i händerna på olika hallickar och kapitalägare, ofta rika män, som tjänar stora pengar på att driva jättebordeller. De flesta prostituerade har inga som helst rättigheter, inga anställningkontrakt eller nåt liknande, inga försäkringar, har högst osäkra inkomster och osäkra levnadsförhållanden.

I Sverige har förbudet mot sexköp så vitt man vet lett till minskad prostitution, minskat antal offer för trafficking och minskad brottslighet med anknytning till sexbranschen. Det är uppenbart på många sätt att den svenska modellen är bättre för de flesta människor, framförallt kvinnor som annars blir offer för trafficking. Andelen av de prostituerade som är offer för trafficking verkar enligt gjorda studier vara ungefär densamma oavsett om prostitution är legalt eller inte. Legal prostitution ökar dock antalet prostituerade och innebär därför en ökning av antalet offer för trafficking.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Hans Engnell

  Var framgår att situationen för sexsäljarna inte har förbättrats? Vem har frågat dem?

  • Hans, jag antar att du läst undersökningen och att du litar på Hydra, den organisation som företräder de prostituerade. Uppgifterna om att inget förbättras kommer från dem och från en tysk regeringsrapporrt år 2007. Ja, så de prostituerade har tillfrågats. Kanske inte de moldaviska och ukrainska tjejer som tvingats till prostitution, men säkerligen tyska prostituerade. Något som iofs snedvrider undersökningen något, säkerligen gör så att läget framstår som bättre än det är.

 • Hans Engnell

  Det som bland andra Hydra kritiserar är att sexsäljarna, trots att situationen i Tyskland är betydligt bättre än i Sverige, fortfarande inte betraktas och behandlas som en yrkesgrupp bland andra. Visst är situationen olika för olika sexsäljare. En grupp som sällan nämns är alla deltidssexsäljarna. Jag har inte läst den tyska regeringsrapporten, men givet hur oerhört vinklad den svenska regeringens ”granskning” av sexköpslagen är det omöjligt att veta hur pass tillförlitlig den är innan man har sett den och inte minst direktiven bakom den.

  • Ja, vi är överens om vad Hydra främst kritiserar. OCh det fisnn inge som helst belägg för ditt påståenden att prostituerade i Tyskland hard et bättre än på prostituerade i Sverige. Det faktiskt att antalet hallickar och traffickingoffer ökar med ökad prostitution talar ju för motsatsen men utgör inget bevis. Inte heller finns det egentligen belägg för att prostituerade har det bättre i Sverige, man eftersom antalet prostituerade i Sverige är betydligt färre i förhållande till befolkningen än i Tyskland eller Danmark så är problemet ändå mindre än i de länderna.

 • Ingen kommentar i sakfrågan men nog har väl prostitution varit legalt i Tyskland iaf sedan 60-talet om inte tidigare?

  • Nej, men på ett sätt tillåtet ändå. Se rapporten.

 • Pingback: Amnestys bisarra förslag om sexköp och trafficking | Svensson()