Problemet är ju att alla som kan inte får jobba

Det finns helt enkelt inte tillräckligt med arbeten, sysselsättningen minskar och arbetslösheten ökar allt mer. Det är det egentliga problemet, inte låg pensionsålder eller felaktiga skattesystem. Inte heller ökar den arbetande befolkningens försörjningsbörda. Antalet människor under 19 år och över 65 ökar inte. Utan det har snarare handlat om en minskning på lite längre sikt. Allt snacka om att det blir för dyrt i framtiden är just inget annat än snack. Ökningen av antalet pensionärer motverkas av en minskning av antalet barn.

Problemet är alltså inte att det finns fler arbeten än folk som vill arbeta som borgerliga opinionsbildare och politiker hävdar utan problemet är att det inte finns tillräckligt med arbeten för alla dem som vill arbeta. Folk är liksom inte arbetslösa frivilligt. Utan det hela handlar om att borgerligheten och makten vill försämra pensionerna för vanligt folk ytterligare. Mer omfördelning från fattiga till rika är deras mål.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements