Malmö och våldet

Det är bra med demonstrationer och agerande mot våld men de hjälper enbart marginellt, bland annat genom att de stärker de människor som vill minska våldet. Effektivt agerande mot våld handlar om något som sker dagligen, i mötet mellan grannar, mellan barn och vuxna, mellan folk med olika bakgrund osv. På kort sikt. behövs effektivt arbete från polisens sida, på långs sikt behövs sociala åtgärder. Jag har skrivit det förut, brottslighet är en fråga som har med klass, kön och ålder att göra.

De som är brottsliga och begår brott är unga fattiga män som inte ser någon framtid. Unga män med besvärlig uppväxt i fattigdom och utan hopp. Det är de som begår brott. Mot detta hjälper bara långsiktiga åtgärder. Lägre arbetslöshet, fler jobb, att det går att leva på sjukbidrag, försörjningsstöd, socialkassa, a-kassa osv. Det behövs bättre skolor för framförallt fattiga (något som privatskolornas existens motverkar) och det behövs vettiga fritidsysselsättningar. I Kungälvs kommun har man kunnat se ett direkt samband mellan ökad brottslighet och fritidsgårdens stängningstider. Genom att ändra tiderna så minskade man ungdomsbrotten.

Det handlar också om jämlikhet. Det är klart fastlagt och bevisat att jämlike samhällen har mindre brottslighet. På sikt innebär därför dagens politik med ökade ekonomiska klyftor i samhället ökad brottslighet.

Hårdare tag och längre straff hjälper däremot inte. Det är länder som USA och Mexico tydliga exempel på.

Läs också:

Malmömorden och blufföretag
Skåne – centrum för fakturabedrägerier och blufföretag
Jerzy Sarnecki har både rätt och fel om ungdomsrånen
Rån mot ungdomar – ett brott där Malmö sticker ut
Är mordoffret på Kantatgatan i Malmö kopplad till blufföretag?
Program mot brottslighet
Gängen – vad kan man göra?
Malmö – Våldsammast? Utlänningarnas fel?
Malmö – Fattigare? Brottsligare?
Malmö – Brottsligare? Våldsammare?

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, Skånskan1, 2, HD, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements