Ökar hatet mot feminismen?

Faktum är att jag inte tror det. Däremot kan man tala om en backlash för jämställdheten i samhället. Löneskillnader ökar och arbetet mot en mer jämställt samhälle har gått i stå. En del av orsaken till detta är bildandet av Feministiskt Initiativ, en annan den svenska vänsterns totala oförmåga att t tag i frågorna kring social orättvisa och jämlikhet. För utan ökad jämlikhet och minskade sociala klyftor får vi inte heller nån ökad jämställdhet. Men huvudanledningen är förstås den offensiv från höger, mot lika rättigheter för alla, som borgerliga politiker och kapitalägare ägnar sig åt.

Grundandet av Feministiskt Initiativ tog i stort sett död på den fristående feministiska rörelse som fanns. Detta på precis samma sätt som grundandet av Miljöpartiet i praktiken utplånade den levande och mycket aktiva miljörörelse som fanns då och på samma sätt som Piratpartiet dödade den rörelse för fri programvara och öppenhet på Internet som frodades innan dess bildande. Kort sagt anser jag att postmodernistiska enfrågepartier av denna typ är negativa för självständig folklig aktivitet och negativa för oberoende folkrörelser. Partier baserade på de socioekonomiska frågorna har inte den effekten då de  i grunden är baserade på klassintressen vilket innebär att man måste syssla med en mängd frågor. Redan från början.

Vänsterns oförmåga att formulera en vettig politisk i jämlikhetsfrågor innebär att vänsterns överhuvtaget blir impotens. Genom att fokusera på identitetsfrågor som antirasism och feminism så försvagar vänstern i själva verket jämställdhet, jämlikhet och antirasism. Det bästa arbeta för jämställdhet görs genom att arbeta för lika löner för lika arbete, mot individuella löner, för kvotering och liknande socioekonomiska och praktisk frågor. Fokusering på våld mot kvinnor, sexuell läggning, invandrares utanförskap etc innebär att kampen försvagas.

Det man ska fokusera på är de problem som all delar, segregation, förtryck, lägga löner, orättvisa löner (individuella löner), privatiseringar. Det innebär inte att vi inte ska arbeta för jämställdhet eller mot rasism. Det innebär i själva verket bara ett bättre sätt att arbeta för jämställdhet och mot rasism. Det är genom att fokusera på det gemensamma som vi bäst kan bygga rörelser som olika former av förtryck. Inte genom att fokuserapå det individuella, individuella problem och lösningar på dessa.

Samtidigt som det är uppenbart att arbete för jämställdhet har gått i stå i samhället anser jag dock inte att hatet mot feminismen ökar. Det är varken min erfarenhet från internet eller verkligheten.Det är möjligt att jag har fel på den punkten, men jag tror inte man ska dra alltför stora växlar på galna rasister och antifeminister på nätet.

Vi vet att svenskarna blir alltmer positiva till flyktingar samtidigt som Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Det senare ser jag som ett resultat av vänsterns misslyckande. Vi inom vänstern har misslyckats med att formulera en politik som förenar alla missgynnade i samhället. Samtidigt som breivikare brer ut sig på nätet blir alltså svenskarna positivare till flyktingar. En utveckling som pågått stadigt sen minst 10 år tillbaka. Andelen rasister i opinionen minskar också.

Det finns heller inga som helst belägg för att våld och hot mot kvinnor ökar. En ökning av antalet anmälningar för våldtäkt finns, men den är i huvudsak  (troligen helt och hållet) resultatet av två saker, förändrad lagstiftning och ökad anmälningsbenägenhet.

Jag tror det är samma med feminismen som med rasismen. Att allt fler blir positivt inställda till jämställdhet tror jag i själva verket är den verklighet vi lever i. Detta samtidigt som vi ser en ökad aggressivitet och en ökad synlighet från de som är motståndare till jämställdhet, anti-feministerna.

Vad som sker är alltså en ökad polarisering i samhället. Denna är ett resultat av de ökade klyftorna i samhället. Ett resultat av ökad ojämlikhet alltså. nåt ökat hat mot feminismen tror jag faktiskt inte det finns.

Läs också:

Minskande otrygghet i ett tryggt land
Det feminina svenska språket
Är finnar våldsammare än andra?
Är jugoslaver brottsligare än andra?
Är syrianer/assyrier mer kriminella än andra?
Invandrare och brottslighet
Antalet våldtäkter ökar sannolikt inte
Våldsbrotten – hur ligger det till med påstådd ökning?
Ingen ökning av antalet våldtäkter

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements