Minskande otrygghet i ett tryggt land

Tryggheten i Sverige är hög och andelen otrygga har minskat från 21 till 16 procent de senaste åren. Dock känner sig var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på kvällen. Det visar den Nationella trygghetsundersökningen NTU, som Brå presenterat idag.

Av den vuxna befolkningen i Sverige uppger 16 procent att de känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen. Andelen har minskat sedan 2006 då motsvarande siffra var 21 procent. Trots minskningen visar de aktuella resultaten att 360 000 kvinnor i åldern 16-79 år (11 procent av kvinnorna) inte går ut ensamma sent på kvällen på grund av otrygghet.

– NTU 2011 visar att de boende i Sverige generellt känner sig trygga och i liten utsträckning oroar sig för att utsättas för brott, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå. Men var fjärde kvinna känner sig otrygg och var tionde så otrygg att hon inte går ut ensam sent på kvällen.

Kvinnor upplever också i högre grad än män att deras livskvalitet påverkas av otrygghet och oro för brott. De väljer till exempel i högre utsträckning en annan väg hem eller undviker en aktivitet. Andelen kvinnor som säger att otryggheten påverkar deras livskvalitet har emellertid minskat från 15 procent 2006 till 10 procent 2011.

– Oron för att närstående ska utsättas för brott har minskat, från 32 procent 2006 till 25 procent 2011, dock oroar sig kvinnor oftare för att närstående ska drabbas av brott, säger Åsa Irlander, utredare på Brå. Resultaten tyder på att de som oroar sig mest är mammor till tonåringar.

Jag vet inte om 16% otrygga är högt eller lågt i en internationell jämförelse men jag misstänker att det är en väldigt låg siffra. Tryggheten i Sverige är alltså stor och har dessutom ökat.

Otryggheten störst i storstäderna

Störst är otryggheten i storstäderna. I Malmö uppger 25 procent att de känner sig otrygga ute kvällen. Tätt efter Malmö kommer Göteborg där 24 procent uppger att de är otrygga. Motsvarande siffra för Stockholm är 18 procent. Sedan undersökningen startade 2006 har dock tryggheten ökat påtagligt i Malmö (10 procentenheter).

Tryggheten ökar alltså i samhället. I alla grupper och överallt. Även i de två storstäder, Göteborg och Malmö, som har störst grov brottslighet. Dessa städer upplevs dock som de otryggaste. Så otrygghetskänslan har uppenbarligen en klar verklighetsförankring i de fallen.

Intressant?<
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements