Slöseri måste inte vara brott

Utredningen mot Göteborgs Energi om oegentligheter i samband med en upphandling av elmätare läggs ner då åklagaren menar att brott inte kan styrkas. Det är möjligt att inget brott har begåtts, men man har onekligen slösat med våra gemensamma pengar då kostnaderna genom att  konsulten satt på dubbla stolar ocj hade kopplingar till leverantören:

Bakgrunden är denna. För att leva upp till ett krav på månadsvis avläsning av elmätare tecknade Göteborg Energi 2007 avtal med norska Embriq. Projekt ”Mätning 09” hade en budget på 700 miljoner kronor för 270 000 nya elmätare. Som underleverantör användes ett sydkoreanskt företag, Nuri Telecom.

Konsulten Karin Törnqvist försökte länge uppmärksamma ledningen för Göteborg Energi på att tveksamheter förekom inom projektet och hävdade att den projektansvarige, konsulten Tomas Arnewid, satt på dubbla stolar och gick leverantörens ärenden.

Efter att hon ställt upp i SVT:s Uppdrag granskning, ”Den korrupta staden”, och delvis uppträtt med dold mikrofon, beslutade statsåklagare Nils-Eric Schultz att inleda en förundersökning om grov trolöshet mot huvudman. Det var i oktober 2010.

Nu säger kammaråklagare Hans Ihrman vid Riksenheten mot korruption:

– Jag kommer att lägga ner förundersökningen.

I slutändan är slöseriet med våra gemensamma pengar ett resultat av upphandlingssystem och övertro på marknad och privata lösningar. Men slöseri behöver inte vara brottsligt, även om det är oansvarigt.

Kanske det nu är slut med elmätarupphandlingsaffären. Men den är inte den enda affären där det handlar om att tjänstemän på Göteborgs Energi hanterat vår gemensamma egendom illa. Det finns fler, exempelvis  hanteringen av försäljningen av tre stora bergrum.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements