Nazistmiljöerna krymper

Den rasideologiska miljön arbetar i motvind. Verksamheten minskar och grupperna blir mer inåtvända. Det visar Expos årsrapport om den rasideologiska miljön 2011. Utmärkande för 2011 är att  antalet aktiviteter såväl som antalet deltagare minskar. Under 2010 samlade rörelsens demonstrationer över 1 500 deltagare, under 2011 cirka 850 deltagare.

Under 2010 fortsatte trenden med allt färre aktiva grupper. År 2009 låg antalet på 40, året därpå på var siffran 29. Under 2011 har antalet sjunkit ytterligare, till 25. Men det är viktigt att ha i åtanke att varken mängden grupper eller aktiviteter säger något om hur många personer som är aktiva i miljön som helhet.

– Det är fjärde året i rad som vi har noterat en aktivitetsminskning. Det handlar inte längre om en tillfällig svacka. Den rasideologiska miljön verkar ha tappat attraktionskraft, säger David Lagerlöf, rapportförfattare och medarbetare på Expo Research.

Expos årsrapporter har publicerats sedan 2008 där gruppernas aktiviteter redovisas. Förutom antalet aktiviteter redovisas vilken sorts verksamhet som bedrivs. Därutöver listas antalet aktiviteter per län och de mest utsatt kommunerna.

Bilden som tonar fram är en miljö som ägnar sig åt eviga flygbladsutdelningar och som samtidigt misslyckats att nå ut via sociala medier som Facebook. Det är en kontrast mot 1990-talet då den rasideologiska miljön var snabb på att ta till sig ny teknik som cd-skivan och internet:

– Jag gissar att många av grupperna upplevs en smula gammalmodiga, särskilt bland unga. Utvecklingen pekar mot mer interna föredrag kring rasistiska idéer som borde förpassats till historiens skräphög, fortsätter David Lagerlöf.

Den i särklass vanligaste verksamheten bland den rasideologiska miljöns grupper och
organisationer är utdelningar av flygblad i brevlådor, uppsättning av affischer och klistermärken. Det totala antalet aktiviteter som årsrapporterna kunnat notera har minskat från 1947 under 2008 till 1274 under 2011. Den enda verksamheten som ökat år för år är de interna föreläsningarna.

Den organisation som uppvisat störst aktivitet sedan Expos första årsrapport är Svenskarnas parti (tidigare Folkfronten/Nationalsocialistisk front). Aktiviteterna har dock successivt minskat. Den grupp som haft aktiviteter i flest län är Svenska motståndsrörelsen.

Den rasideologiska miljön har genomgått liknande svackor tidigare, och det återstår att se om den återhämtar sig framöver.

Hela rapporten ”Den rasideologiska miljön – årsrapport 2011” finns som PDF.

Läs mer om årsrapporten här.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements