Miljömupp gone bananas

Boknytt
Guds utvalda art
Mark Lynas
Ordfront

Miljömupp gone bananas  

Välkände miljö-klimat-expert-författaren Mark Lynas pekar i sin ”Guds utvalda art – Hur planeten kan överleva oss” ut frågans koppling till (klass)politikens höger-vänster. Företagare och borgerliga tenderar att dominera bland klimatförnekarna, vilka ser miljödebatten som ett hot mot sina egenintressen. Materiell bas (ekonomisk vinst) försvarad av ideologisk överbyggnad (”fritt näringsliv”), kan man förenkla.

Men såväl högerpolitiker som kapitalister tror nog att marknadsekonomin är det bästa samhällssystemet. Därför ser de med misstänksamhet på politisk-statliga regleringar av näringslivet av ekologiska skäl. Det frodas till och med konspirationsteorier att hela miljödebatten är ett sätt att smygvägen införa statssocialism – diskrediterad i mångas ögon sedan kommunismens fall.

I vänstern dominerar helt rödgröna ”klimatister” som tar klimat-miljö-frågan på allvar. Som menar att någon form av global, frihetlig, demokratisk och ekologisk socialism – gärna med inriktning på lokalism, småskalighet och antikonsumism – är den dubbla lösningen på den dubbla världskrisen i ekonomi och ekologi. Det är en grönvänster i bred bemärkelse som debattören Mark Lynas länge varit en del av.

Som ledande klimatist sammanfattar han i boken nio planetariska gränser som inte får överskridas, om mänskligheten och jorden som vi känner dem ska överleva. Det handlar om maxgränser relaterade till klimatförändringar, biologisk mångfald, kväve, markanvändning, sötvatten, gifter, aerosol, havsförsurning och ozonlager. Internationell, politisk och statlig styrning krävs för att klara dessa gränser.

Men inom denna globala keynesiansk-reformistiska miljöram visar det sig att Mark Lynas på ett helt häpnadsväckande sätt ändrat åsikt och blivit pro-kapitalistisk högerklimatist. Han kritiserar klimatförnekarna och beklagar att det synsättet fått fäste i näringslivstoppar och hos borgerliga politiker. Klimatmiljöhotet finns visserligen, men det utgör inget hot mot kapitalismen som system.

Tvärtom kan miljöproblemen bäst lösas av kapitalismen, bara politikerna hjälper dem att peka ut färdriktningen till en hållbar marknadsekonomi. Vinst, privatisering, avreglering och marknadsmekanismer kan bidra till att lösa miljöproblemen. Det behövs bara mer marknad, mer profitjakt och mer kapitalistisk effektivitet genom att man gör miljöproblemens lösande lönsamma.

Bort med grönvänsterns svångremspolitik och domedagspessimism. Det behövs mer av storföretag och mindre av ideologi.  Miljöfrågans lösning ligger bland annat i mer optimism, mer storskalighetscentralism, mer urbanism, fler uppfinningar, mer teknik, mer kärnkraft, mer genmodifiering och planetär klimatmanipulation – grönvänstern har överdrivit farligheten i dessa metoder. Människan ska inte anpassa sig efter naturen, hon ska omforma naturen så att den tjänar henne som jordens härskarart. Vi ska leka Gud.

Människor ska även få föröka sig bäst de vill – befolkningsökning är inget problem. Det finns vidare inget alternativ till ekonomisk tillväxt, och om vi respekterar de nio fysisk-ekologiska gränserna ”tror jag att tillväxten, som den idag uppfattas, kan fortsätta mer eller mindre i det oändliga.” Det är ändå ökat välstånd, konsumtion och materialism folk vill ha. Glöm grönvänsterns trista, skuldbeläggande, moraliserande och puristiska jämmerprat om jämlikhet, andra värden i livet, och en mänsklighet i samklang med naturen.

Det behövs ingen annan värld, och den är heller varken möjlig eller önskvärd, enligt Mark Lynas som nu öppet positionerat sig till höger i politiken. Det behövs ingen gräsrotskamp, inga folkliga mobiliseringar, inga utopier. Den globala politisk-ekonomiska eliten kan själv lösa miljöklimatfrågan inom kapitalismens ramar, bara de inser att det ligger i deras eget upplysta (klass)egenintresse att ta den ekologiska krisen på allvar.

Mark Lynas har varit miljörådgivare åt Maldivernas president och via denne deltagit i de högsta globala miljöförhandlingarna. Som malen lockas till elden och dör, så misstänker jag att Lynas förhäxats av närheten till maktens berusande sötma. Han vill vara en del av den, och i processen dör hans gamla grönvänsterjag.

Alternativt är han köpt, utpressad, eller galen. Oavsett psykologiska eller ekonomiska förklaringar till hans totala kappvänderi så kvarstår detta; Han har totalt bytt sida från folket till makten. Hans bok är en beklämmande läsning från en tragisk, defaitistisk och motvalsnisseristisk fanflykting.

Hans Norebrink

Läs mer: SR, DN, A-smedjan, Ordfront, Effekt, Jonstad, SVD, HD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements