Fler fabriksnedläggelser i Götaälvdalen

Det mer än 100 år gamla kartong- och pappersbruket Inland i Ström i Lilla Edets kommun ska läggas ner. Verksamheten, som idag består av tillverkning av gipsplattor, har gått md förlust i ett antal år och fler än 80 personer förlorar nu jobbet i en region där det inte finns många nya arbeten att hoppas på. Några mil längre norrut längs älven ligger ju Trollhättan där Saab Automobil gått i konkurs och att antal tusen jobb försvunnit.

På Inlands bruk arbetade många av föräldrarna till de barn som hade min mormor som lärarinna i Ströms skola. Som liten var jag ibland med på dessa lektioner då jag under vissa perioder innan jag var i skolåldern (som jag minns det) tycks ha vistats hos min mormor och inte hemma på Rörö. Det är en lång historia som går i graven och av de pappersbruk och massafabriker som funnits i Götaälvdalen finns idag bara ett enda kvar, dasspapperstillverkaren Edet. Den senare fabriken var Lilla Edets bruk medan Inland var bruket i Ström som ligger på Bohussidan av älven.

Den nuvarande ägaren till bruket i Inland är det tyska företaget Knauf och man vill inte längre driva den förlustbringande verksamheten. Länge ägdes dock bruket av familjen Onstad. Bruket för sin del ägde under lång tid Ströms herrgård (huvudbyggnad på Ströms säteriegendom) och under en lite kortare tid hela Ströms gods.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements