Hur många fler skulle dö om vi inte hade dubbdäck?

Det är uppenbart att det som rivs upp från asfalten av bilar med dubbdäck är farligt. Det har många studier tytt och några studier visat. Man beräknar nu att så många som 30-40 människor om året dör på grund av dubbdäck bara i Stockholm. Men detta ska ställas i relation till hur många fler som skulle  dö i trafikolyckor om man förbjöd dubbdäck. En beräkning som naturligtvis är mycket svår att göra, men frågan måsta beaktas när man bedömer om det är vettigt att förbjuda dubbdäck eller inte.

En sak vet jag dock. Om det blir en vinter med mycket snö kommer man möjligen att kunna ta sig ut från det bostadsområde jag bor i, men inte tillbaka hem. Utan dubbdäck blir backarna helt enkelt inte körbara då de alltid förvandlas till is eftersom ingen plogning sker förrän det är för sent. men det är väl kanske ett pris man får betala för att färre ska dö. Om det nu är så att färre skulle dö om dubbdäck förbjöds.

Det bästa sättet att få ner dödsfallen i trafiken och på grund av dubbdäck är förstås en helt annan. Nämligen minskad biltrafik. För att få en minskad biltrafik bör reseavdragen tas bort och trängselavgifter förstås användas. Vidare bör man självklart ha låga taxor inom kollektivtrafiken (i princip nolltaxa). Dessutom bör våra städer planeras utifrån att man ska kunna gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet. Så kan vi minska bilismen rejält och därmed också antalet dödsfall, oavsett om de beror på dubbdäck eller på trafikolyckor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements