DN-ledare: Försämra sjukförsäkringen

DN:s förslag för att lösa problemet med att alla inte får sjukersättning som motsvarar deras lön är att försämra sjukförsäkringen. Det är samma filosofi som också låg bakom Anders Borgs förslag att lösa problemet med att riskkapitalbolag inte betalar skatt genom att sänka skatten för samma företag. Vad DN:s ledare förslås är att sjukförsäkringen ska privatiseras på samma sätt som pensionerna. Dvs bli helt individualiserad och beroende av börsen.

Detta skulle resultera i att många låginkomsttagare i praktiken skulle bli utan sjukförsäkring på samma sätt som många fattiga och låginkomsttagare kommer att få en pension som man inte kan leva på den dagen det är aktuellt att gå i pension. Speciellt gäller det sistnämnda människor som är födda på 1950-talet.

Rika människor skulle däremot genom privatiserad sjukförsäkring kunna få 100% i sjukersättning. Rika människor har råd att betala premier till försäkringsbolag som inte ens skulle acceptera fattiga som försäkringstagare. Vad DN föreslår är ett mer ojämlikt samhälle, ett hårdare klassamhälle där fattiga får betala för att rika ska kunna få 100% av sin lön när de är sjuka.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, GP1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements