Breivik är fascist

Anders Behring Breiviks handlingar är lätta att förstå. Mannen är fascist. En typisk modern europeisk fascist. Han är mot jämställdhet och därför hatar han kvinnor, speciellt starka kvinnor. Han är mot jämlikhet och därför hatar han kommunister, socialister och människor som kämpar för ett samhälle där alla människor har samma chanser, möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Han är mot ett samhälle där olika människor lever tillsammans, motståndare till ett samhälle där handikappade, förståndshandikappade, psykiskt störda och olyckliga människor behandlas som vem som helst och på ett värdigt sätt. Han är mot ett samhälle där människor med olika språk och etnicitet kan leva tillsammans. Han är mot religionsfrihet i alla länder, han hatar andar religioner än den kristna, speciellt islam. Breivik är fascist:

Redan 1938 skrev den svenske nazistledaren Sven Olov Lindholm att ”det enda tänkbara om idéerna skall räddas blir att slopa både namn och symbol, för att inte tala om stövlar, koppel och Hitlerhälsning”.

Modern forskning definierar fascism som folklig ultranationalism,vilken har som syfte att återföda en mytisk nation som drabbats av förfall (degenerering). Denna nationella återfödelse kräver en enorm ansträngning och uppoffring – i vilken vi hittar fascistens självbild. Denne tolkar nationen som en organism, vilken har fjärmat sig från ett ädelt och ”rent” förflutet. Nationen är sjuk, besmittad av en cancersvulst som hårdhänt måste opereras bort. Nästan till vilket pris som helst.

Enligt den tyska fascismen – nationalsocialismen – var denna cancer judarna och kirurgin kallar vi i dag för Förintelsen. Olika slags fascism har dock tolkat sin nationella cancer på olika sätt. Ett gemensamt hat har dock riktats mot ”den inre fienden” – socialistiska, liberala, feministiska och andra ”politiskt korrekta” krafter som tillåtit cancern att växa. Förrädarna. De som bär ansvaret. Fascisten ser det som sin heliga uppgift att hindra dessa föraktade från att slutföra sin vidriga verksamhet.

[…]

Fascism är alltså en politisk ideologi som går att förklara, inte en psykisk sjukdom. Med kunskap om fascismens idévärld blir Anders Breiviks massmord logiska och begripliga. Det blir även hans beteende i rättssalen, som annars ter sig patologiskt.

Breivik är fascist och han tycker det han har gjort är riktigt och rätt. Därför är han nöjd. Han är inte psykopat, inte knäpp. han är del av en större idéströmning i Europa. Fascismen. En idéströmning som i Norge främst bärs upp av Fremskrittspartiet och Sverige av Sverigedemokraterna (SD). Men där det förstnämnda partiet kanske inteklan definieras som fascistiskt kan detta helt klart göras med SD. Sverigedemokraterna är ett fascistiskt, antifeministiskt, rasistiskt parti.

Vad krävs då för att man ska kunna tala om ”fascism”? Som Andreas Malm argumenterar i sin bok, Hatet mot muslimer, så bör det räcka med att ett parti vill inskränka eller avskaffa demokratin och dess grundläggande rättigheter för en viss folkgrupp och ersätta dem med rent auktoritär repression för att anse att det är fascistiskt. Detta är vad SD vill, i fråga om en specifik grupp, svenska muslimer. De ska inte få ha svenskt medborgarskap, religionsfriheten och yttrandefriheten ska avskaffas för dem, de ska bringas att föda färre barn och – som slutmål – drivas ut ur landet.

En annan som argumenterar på ett liknande sätt som Andreas Malm är Mats Lindberg, professor i statsvetenskap vid Örebro Universitet:

SD:s ideologi formuleras i partiprogrammen från 1989 och 2002 samt principprogrammet från 2003/2005. Man förbluffas över den starka närvaron av en gammaldags konservatism och nationalism. Man förbluffas också över den starka idémässiga kontinuiteten, även om ordvalet slipas av. Det program som den gamle NRP:aren Anders Klarström arbetar fram 1989 och de två som framkommer under 2000-talet är märkligt lika när det gäller grundtankar och grundprinciper. Kontinuiteten framhålls också av partiet självt.

Den första principen är samhällssynen. Man avvisar den vanliga tanken i svensk politik att staten och rättsystemet ses som grundat i en demokratisk överenskommelse, likt ett samhällskontrakt vars innehåll ständigt justeras i politiska val och demokratins institutioner. I stället hyllar Sverigedemokraterna den organiska samhällssynen. Samhället och staten bör vara rotat i organiska kollektiv som familjen och nationen. ”Inga konstruerade kollektiv kan ersätta dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper”. Nationen består av en gemensam identitet, ”en hög grad av etnisk och kulturell likhet” som det heter i principprogrammet. Statens uppgift är att skydda och bevara denna gemensamma identitet. Nationens intressen står över individers och gruppers särintressen. I detta sammanhang kommer begreppet demokrati långt ner på listan, logiskt placerat efter begrepp som familjen, hembygden och fäderneslandet. Demokratin står i SD:s principprogram längst bak under rubriken ”Folkhemmet”, som en aspekt av det nationellt tänkta ”folkhemmet”.

Den andra principen följer av den första och benämns den nationalistiska principen. Inom en stats gränser bör det helst bara finnas bara en nation. Ett samhälle bör vara ”befolkningsmässigt homogent”. Det ska råda enhetlighet i ”språk, religion, lojalitet och ursprung”. I Sverige ska det alltså helst bo enbart svenskar.

[…]

I partiets tre program framkommer en talande självbild. SD betonar att man är ett mittenparti eller att man inte kan inplaceras på höger-vänsterskalan. Här återupprepar SD tanken från 1930-talets nationalsocialism som sade sig stå mitt emellan kapitalism och kommunism. I SD:s principprogram uttrycks detta med orden: ”Sverigedemokraternas ideologi är en förening av två tankeelement, sekelskiftets nationalkonservatism och delar av socialdemokratisk välfärdsideologi”. Tydligare än så kan man inte uttrycka det speciella med att vara nationalsocialist. Detta tänkande framkommer också i ordet ”folkhemmet”. Det är ett gammalt nationalkonservativt ord som nazisterna tog över, men som politiskt intelligent stals av socialdemokratin under Per Albin Hansson. Nu tänker Sverigedemokraterna ta tillbaka det igen, som ideologiskt nyckelord för föreningen av nationalkonservatism och socialdemokratisk välfärdsideologi.

[…]

Partiets nationalistiska ideologi är dock inte längre storsvensk utan småskuret inhemsk. Den är riktad inåt, mot invandringen och det mångkulturella samhället. Men just därför blir ideologin politiskt verksam. Det är en nationalsocialism i vår tid och för vår tid. SD utgör den logiska fortsättningen på den nationella rörelsen i svensk politisk historia.

Min uppfattning att både Andreas Malm och Mats Lindberg förmodligen har rätt när de karaktäriserar sverigedemokraterna som fascister och nationalsocialister. Men samtidigt så saknas förstås sådant som de flesta vant sig vid att betrakta som nödvändigt för att nåt ska betraktas som fascism, våldet och stormtrupperna. Men korporativismen finns där, motståndet mot demokrati, atomisering av arbetarklassen (men på grund av den svaga arbetarklassen idag och bristen på medvetenhet och radikalt ledarskap behöver man inte ta till det våld som var nödvändigt på 1930-talet, kanske behöver de inte göra nåt alls då borgarstaten redan sett till att klassen atomiserats) och man har en totalitär ideologi. Ledarkult saknas i det offentliga men finns i det fördolda, se nedan. I likhet med Lindberg och Malm menar jag att SD ändå uppfyller alla de tecken som man kan förvänta sig att en modern fascism, en fascism av idag, ska uppvisa.

Anders Behring Breivik har bombat och mördat för att han är fascist. Han är inte ensam om att vara fascist. Därför kommer vi att få se fler människor som mördar på samma sätt som Breivik. I alla fall så länge makthavarna i väst ökar klyftorna i samhället och minskar jämlikheten. Det är den nyliberala politiken som är grunden för fascismens tillväxt och grunden för att mördare som Anders Behring Breivik och Peter Mangs dyker upp, visar sig.

Intressant?
Bloggat: Stefan Bergmark, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Jepp. ”Fascismen (och kommunismen) är svaret på liberalismens misslyckande.” (Saul Friedländer). Och liberalismen har misslyckats – igen. Men till skillnad från förra gången, så finns det öht ingen arbetarrörelse som kan erbjuda ett alternativ. Fascisterna är de enda som kan rädda Europas folk från den liberala svältdöden – som ju redan har inletts i Grekland och Spanien.

  • Facisterna kan inte rädda nån från nåt. Fascismen är liberalismens våldsamma syskon. När man inte kan få kapitalismen att överleva på annat sätt så är det dags för fascism och förstörelse. Död och förintelse. Precis på samma sätt som Breivik agerat fast i större skala. Hitler, Mussolini, Franco. Det var samma andas barn som Breivik.

 • RetorikKalle

  Visst har den nyliberala politiken skapat det samhällsklimat som gör Breiviks tankevärld och handlingar möjliga. Samtidigt ser jag stora likheter mellan Breiviks hat mot Brundtland och det hat Palme fick utstå. Eftersom Palme var hatad redan före nyliberalismens genombrott tror jag att det finns fler förklaringar än nyliberalismen till Breiviks hat och våld. I min blogg skriver jag om en möjlig förklaring. /Kalle Lindberg
  http://retorikkalle.wordpress.com/2012/04/20/hatet-mot-sahlin-ekar-i-breiviks-idevarld/

 • Vill du ha en länk från mig så får du länka till mig från din blogg. Det gynnar både din blogg och min blogg att göra så. Hädanefter kommer jag inte att godkänna kommentarer av detta slag.

 • Pingback: Hatet mot Sahlin ekar i Breiviks idévärld « Jakten på berättelsen()

 • Sagt och gjort. 🙂

  • Du får då en automatisk länk tillbaka i anslutning till mitt inlägg som du länkat till. Jag inser att du länkat till mig och kollar därför i framtiden om du skrivit nåt jag kan länka till osv. Vi får båda högre Google-ranking och folk hittar oss lättare via sökningar.

   • RetorikKalle

    Det finns inget bättre sätt att lära sig saker än att prova på att göra dem. Det gällde för 25 år sedan när jag utan journalistutbildning började på intis och det funkar även nu när jag tar mina första stapplande steg som bloggare. Än mer lärorikt blir det förstås när någon tar sig tid att förklara hur det funkar, som du just gjorde. Så tack för förklaringen.

 • Pingback: Intressant föreläsningsserie om rasism och islamofobi. « PEPPRAT RÖDGRÖNT()