Hasch är inte jättevanligt och bruket ökar marginellt

Polisen på olika håll i Sverige har den senaste tiden gjort razzior riktade mot cannabisanvändning. Det hela har åtföljts av lätt hysteriska tidningsartiklar som blåser upp storleken på användningen av hasch och marijuana i samhället och bland ungdomar. Det finns ingen forskning som visar på nån explosiv ökning av hasch- och/eller marijuanarökning. Ingen forskning som visar på att det på något sätt är alarmerande. Så här skriver exempelvis Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) om läget i sin årliga rapport:

Den tillgänglighetsökning på narkotika som iakttogs under 1990-talet verkar delvis ha stannat av under 2000-talet, en slutsats som kan dras bl a med anledning av att prisfallen på narkotika har avmattats och i några fall vänts i små uppgångar. Samtidigt är priserna historiskt låga trots att stora mängder narkotika beslagtas av rättsväsendet. Därför kan vi utgå ifrån att vi idag har en förhållandevis god tillgång på narkotika.

Kunskap om mera tillfällig narkotikaanvändning får vi i första hand genom frågeundersökningar. Trots de metodproblem som är förknippade med sådana studier bedöms de spegla utvecklingen relativt bra. Sedan 1971 finns nationella uppgifter om ungdomars självrapporterade narkotikaanvändning. Dessa undersökningar visar att under 1980-talet minskade andelen ungdomar som prövat narkotika, och särskilt låga nivåer uppmättes under slutet av årtiondet. Under 1990-talet mer än fördubblades t ex andelen skolelever i årskurs 9 som prövat narkotika och samma utveckling noterades även i andra frågeundersökningar. Efter en liten svacka under mitten av 2000-talet svarade år 2011 totalt åtta procent av eleverna i nian och dubbelt så många i gymnasiets andra år att de prövat narkotika.

Att 8% i nian har prövat cannabis är verkligen ingen alarmerande siffra. I min skola i början av 1970-talet var det 80% som hade prövat. Det är trots denna höga siffra inte så att vi som är födda på 1950-talet är knarkare i större utsträckning eller har problem i större utsträckning än andra i samhället. Faran med cannabis överdrivs helt klart i media. Inte ens studier på skadeverkningar visar att cannabis är speciellt farligt. Alkohol är klart skadligare för människan än hasch och marijuana enligt de flesta internationella undersökningar.

Hysterisk svensk media, en del svenska forskare och socialarbetare far helt enkelt med osanningar. Både vad det gäller skadlighet och vad det gäller hur vanligt det är med cannabisanvändning. Det är helt klart inte lika vanligt med cannabis som med alkohol enligt den forskning som finns. Det finns ingen explosionsartad ökning av cannabisbruket etc.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements