Vad innebär Hollandes seger i det franska valet?

Min partikamrat Benny Åsman har skrivit en analys av det franska valet som jag håller med om och jag ska därför citera delar av den:

Det första och viktigaste som valet visar är att det franska samhället är starkt polariserat mellan fattig och rik, mellan landets arbetare som lever under allt svårare förhållanden och anhängare till den franska högern som oavsett hur de individuellt har det ställt alltid röstar för borgerligheten. Högern i Frankrike har alltid varit stark och i år har Sarkozy vridit sitt partis linje långt utöver de gränser som de ”respektabla” politikerna i UMP hittills vägrat överträda. Sarkozys öppna flirt med Nationalfrontens väljare ändrar radikalt det politiska landskapet…

[…]

Den borgerliga skräckpropagandan säger att ”nu blir det ekonomisk katastrof” för Frankrike. Hollande har spenderbyxorna på sig och ska dessutom stjäla alla pengar från de välbärgade, låter det. Det är naturligtvis retorik som saknar all förankring i vad Hollande och Socialistpartiet står för. Likt alla andra socialdemokratiska partier i Europa vill de ta ansvar för att den kapitalistiska marknadsekonomin fungerar så bra som möjligt. Skillnaden med de borgerliga nyliberala partierna handlar om gradskillnader och bredden på de plåster som används för att lappa ihop de raserade välfärdssystemen.

Så vad kommer François Hollande att göra? Vad talar för att han ska lyckas?

Allt faller samman till ett enda ord –tillväxt.  François Hollandes löften inför de fem år som väntar bygger uteslutande på en prognos för tillväxten på ett genomsnitt av 2-2,5 per år fram till 2016. Om han sett rätt i kristallkulan blir det inga problem för Hollande som ny president att uppfylla sina löften om balans i budgeten innan 2017 och 500 000 nya jobb, ökad köpkraft och 2,5 miljoner nya bostäder.

Men allt bygger på ett antagande som ingen kan garantera och som de flesta ser som totalt orealistiskt, det vill säga en tillväxt av landets BNP på 2,5 procent per år de närmaste fem åren. Själv tror jag att Hollandes antagande är en ren dröm som kan bli till en mardröm för de som väntar sig ett klart brott med Sarkozys politik till de rikas fördel.

För om tillväxten inte infinner sig kommer Hollande ändå att hålla fast vid sitt löfte till EU och ECB att det franska budgetunderskottet ska ner till noll procent av BNP innan 2017. Utan tillväxt krävs en stram åtstramningspolitik som bara drabbar vanliga löntagare i samhället. Av alla punkter i hans program är detta huvudpunkten. Allt annat kommer att få ge vika inför anpassningen av statsskulden och budgetunderskottet.

[…]

Nu är det upp till alla radikala krafter i Frankrike och Europa att kräva uppfyllda löften om tuffa tag med finansen och en politik till de vanliga medborgarnas fördel. Endast ett enormt tryck från vänster kan skapa det styrkeförhållande som krävs för att Hollande inte ska bli ännu en i raden som går finansens ärenden.

Hollandes seger innebär sannolikt ingen radikal politik. Definitivt innebär den ingen radikal politik som inte sociala rörelser, fackföreningar, arbetar och fattiga pressar på genom påtryckningar på gator och torg, genom aktioner på arbetsplaster och i organisationer. Utan ett tryck underifrån så blir Hollandes seger ingen seger för vanligt folk utan bara ett annat huvud med samma politik som tidigare.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, 5, 6, SVT1, 2, 3, 4, GP1, 2, SVD1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements