Gör inte naturen till handelsvara

Rio +20 Stockholm +40 – Fira! Stå emot! Ställ om!

Hur ska vi skapa det rättvisa och hållbara samhället vi behöver?

Inför FN konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni samlas vi till en folkrörelsekonferens 18-20 maj i Göteborg, med en särskild dialogdag 19 maj. Målsättningen är att summera, utvärdera och fira 40 år av kamp, stärka dagens och morgondagens miljö- och solidaritetsarbete och bygga allianser för en rättvis omställning.

Är du intresserad av miljö- och sociala frågor och hur vi ska skapa ett rättvist samhälle? Då ska du delta på Fira! Stå emot! Ställ om!

Medverkande bl a danska byggfacket som gjort en plan för 100 000 gröna jobb, Lucia Ortiz, Folkliga toppmötet i Rio för social och miljörättvisa, Thomas Wallgren, Finland, Björn Forsberg, Hillevi Helmfrid, Rikard Warlenius, Karin Svensson Smith, Anders Dejke, Carmen Blanco Valer, Andreas Malm, Anna Nygård, Kenneth Hermele, Gudrun Utas, Lars Henriksson,

Dessutom Wiwi-Anne Johansson(v), Lars Hjälmered(m), Sara Karlsson(s), Helena Leander(mp), ungdomsförbund, naturbruksupproret, occupyrörelsen och många andra. Även miljöfilm, sång, brasiliansk fest, dansmanifestation.

>> Konferensen på facebook

På fredagen är temat:

  • Vilka är lärdomarna av 40 års kamp för miljö och solidaritet?

(Program för rörelsekonferensen fredagen 18 maj)
På lördagen ordnas:

  • En dialog mellan forskare, aktivister och partier om frågorna; Vadå grön ekonomi? och Hur kan vi organisera en rättvis omställning?

(Program för dialogdagen lördagen 19 maj)
På söndagen är temat:

  • Vad gör vi för att lösa klimat-, miljö- och samhällsproblemen idag och imorgon?

(Program för rörelsekonferensen söndagen 20 maj)

Aktionsdag den 5 juni:  Gör inte naturen till handelsvara!

Tisdag den 5 juni är det inte bara Världsmiljödagen utan även en global aktionsdag inför FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro den 18-23 juni 2012. Toppmötet i sommar är en uppföljning av Riokonferensen 1992 och kallas därför Rio+20 (tjugo år senare). Samtidigt som organisationer, regeringar och företag samlas på det officiella mötet arrangerar folkrörelser från hela världen ett alternativt möte. Fokus är social och miljömässig rättvisa och motstånd mot kommersialiseringen av livet och naturen.

Att det behövs alternativa möten och alternativa lösningar råder ingen tvekan om; Trenden i de officiella förberedelserna inför Rio+20 har tyvärr varit att fokusera på marknadslösningar. Makthavarnas prat om grön ekonomi handlar mycket om kortsiktig ekonomi och i väldigt liten utsträckning om hållbara samhällen. Det innebär ett hot mot den mer balanserade syn som Riokonferensen 1992 förde fram, med Agenda 21 och miljökonventioner där de rika ländernas särskilda ansvar lyftes fram. Istället öppnas för att satsa på att göra naturen och våra gemensamma välfärd till handelsvara. Privatisering och spekulation leder till ökade konflikter kring markanvändning och att storföretagens vinstintressen dominerar i miljö- och sociala frågor.

För att uppmärksamma detta, och försöka påverka opinionsläget, uppmanar vi till lokala aktioner. Nätverket Global Rättvisa Nu samlar in namn och ordnar många aktiviteter från april till juni.

De krav som ”Global Rättvisa Nu” samlas kring är:

– folkligt inflytande över miljöpolitiken och stärkt rättsligt skydd av miljön och mänskliga rättigheter
– att miljö och mänskliga rättigheter inte blir handelsvaror
– rättvis och jämställd omställning på lokal, nationell och internationell nivå
– klimat- och miljörättvisa och internationell solidaritet

Skriv under budkaveln: Det finns ingen plan B!

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Internationalens ledarblogg, Kildén & Åsman,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements