Tro och mening

ReligionenBoktips
Religionen
Derrida, Vattimo (red)
Anthropos

Tro och mening

Moderniteten och kapitalismens individuella materialism ger brist på mening, medan viss religion och ideologi ger rus av mening. Ingetdera bra eftersom varken meningslöshet eller fundamentalism är någon hit. Liknande är problematiken med att ha eller inte ha etnicitet, nationalism, kultur- och civilisationssfärer.

Allt detta ”återkommer” menar antologin ”Religionen”. Människan lever inte genom bröd allena, det räcker inte med materiellt intresse. Det behövs också (menar jag) identitet, alltså en mening i gemenskap. Därför går EUropaprojektet så knaggligt, det handlar bara om pengar, inte om meningsgemenskap.

Bortsett från dessa insikter begrep jag inte mycket i denna filosofiskt-dekonstruktivistiska-postmodernistiska bok. Helt obegriplig var Derrida som utgör hälften av antologin. Trots mina 275 universitetspoäng framstår boken för mig mest som intellektuellt munväder.

Läs mer: SVD1, 2,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements