1700-talets borgarfamiljer i Stockholm

Del 1 av 15 i serien Borgarfamiljer i 1700-talets Stockholm

Om Stockholms borgarfamiljer på 1700-talet har jag skrivit en rad inlägg i flera olika serier. Jag har skrivit om skeppsbroadeln med familjer som Jennings, Finlay, Küsel, Plomgren, Clason, Bohnstedt, Toutin och Moll med flera. Om familjer med anknytning till slaveriet och Västindien som exempelvis Arfwedson och Reimers, om familjer med intressen i Ostindiska kompaniet som exempelvis Grill, Hahr, Petersen, Bedoire och König.

I en serie inlägg har jag skrivit i om Stockholms handelshus som exempelvis Hebbe, von Bippen, Deneke & Pomeresche, Bohman, Hassel & Görges, Tottie & Arfwedson, Wahrendorff, Koschell, Campbell, Worster, Wennerquist med flera. Men en del av 1700-talets borgarfamiljer i Stockholm har jag inte skrivit om ännu. Det handlar om familjer som hade intressen i olika manufakturer, ägare av mindre handelshus och ämbetsmannafamiljer. Om de sistnämnda ska jag inte skriva i denna serie däremot om fabrikörerna och och de mindre handelsfamiljerna som kan haft en viss vikt i samhället ändå. Det handlar om familjer som Apiarius, Appelrooth, Spalding, Camitz, Hultman, von Scheven, Brandenburg, Schmeer, Hising med flera.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Jag har skrivit om senare familjer också: Finansfamiljer i Stockholm

Powered by Qumana

Series NavigationApiarius (Apiarie) – Västervik och Stockholm >>
Advertisements