Ju mer konkurrens ju sämre järnväg är verkligheten

Ju mer konkurrens, privatisering och avreglering ju sämre järnväg. Det är de erfarenheter som finns av järnvägsprivatisering. I Storbritannien tvingades man till och med att ta flera steg tillbaka när det gäller privatiseringar. De bästa fungerande järnvägarna i Europa finns i moderna länder med låga grad av avreglering och privatisering som exempelvis Tyskland och Danmark. De sämsta finns i länder som privatiserat och avreglerat mycket som Sverige och Storbritannien.

I Sverige har det också varit tydligt och klart att ju mer avreglerat det blivit, ju sämre har trafiken på järnvägen blivit, ju sämre fungerar den och ju mer föreningar har det blivit. Det kommer att bli än sämre om det fortsätter. Det är inte bara på järnvägens område som visat sig att privatisering ger försämringar, utan det syns också på sjukvården område, med vanvård och dödsfall som resultat, på elområdet med sämre funktion och högre priser och spå skoaln med sämre resultat och ökade segregation som konsekvens.

Lösningen är att gemensamt återta kontrollen och ägandet över järnväg, el, sjukvård och skola. Att kollektivt äga och kontrollera desa för samhället vitala områden är grunden för att kunna lösa problemen med dålig funktion och höga priser.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements