Morsing

Del 4 av 6 i serien Borgarfamiljer på 1700-talet

Mårten Tögersson (1657-1735) var en av Ystads rikaste män på sin tid. Han var grosshandlare precis som sonen Thomas Morsing (1694-1747) som främst bedrev inrikeshandel med spannmål, timmer, tjära och salt. Han importerade även sill från Köpenhamn, vin och ingefära från Lübeck och lin från Riga samt exporterade alun till Lübeck och korn till Bergen. Han var också en tid delägare i ett tobaksspinneri i Ystad, men änkan sålde denna del.

Den andre sonen till Mårten Tögersson, Laurentius (Lars) Morsing (1698-1735) var magister i Lund från 1719 och docent i matematik där 1722-26 samt kyrkoherde i Håslöv, Malm, från 1727 (utsedd 1726). Han var gift med Anna Aqvilonia (1708-55), senare gift med Peter Hegardt (1711-69). Peter Hegardt var son till borgmästaren i Malmö, Josias Hegardt (1683-1762). Gustaf Hegardt (1723-83), kusin till Peter Hegardt, var gift med Anna Margareta Morsing (1740-73) i sitt andra gifte. Hon var dotter till Mattias Morsing, troligen en bror till Thomas Morsing och Laurentius Morsing. En annan gren av familjen Hegardt var verksam i Uddevalla och ytterligare en var delägare i ett annat grosshandelsföretag i Stockholm.

Thomas Morsing var gift med Anna Margareta Cronholm (1704-64). Deras son Fredrik Morsing (1746-1826) blev grosshandlare i Stockholm och drev på 1810- och 20-talen en framgångsrik järnexportverksamhet i firman Fr. Morsing & Co. Fredrik Morsing var gift med Maria Lavén (1766-1811). Deras dotter Anna Sofia Morsing (1789-1875) var gift med grosshandlaren Johan Albert Kantzow (III), delägare i järnhandelsfirman Kantzow & Biel.

1820 stod Morsing för 4% av värdet av den totala exporten i Stockholm. Lars Gustaf Morsing (1794-1860), son till Fredrik Morsing, var åren 1826-60 en av två guvernörer för kolonin S:t Barthélemy medan sonen Thomas Morsing (1791-1859) var brukspatron i Nyköping.

Förmodligen var även Martin Morsing, gift med Catharina Krumlinde (1739-92), en bror till Thomas Morsing. Han var rådman och grosshandlare i Ystad. Även sonen Thomas Morsing (1759-?) sysslade med handel och var delägare i ett par sillsalterier på Hälsö i Göteborgs skärgård.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< DassauPetersen & Hising >>
Advertisements