Ökar verkligen människohandeln?

Antalet fällande domar mot människohandlare var år 2008  cirka 1 500 stycken) och år 2010 omkring 1 100. Dvs en minskning. Trots detta menar EU-kommissionen och den ansvariga EU-kommissionären Cecilia Malmström att människohandeln ökar i Europa. Hon hänvisar till diffusa polisrapporter som hon hävdar visar att människohandeln i Europa ökar.

Efter att ha läst flera av de rapporter och liknande som finns menar jag att man inte bestämt kan hävda att människosmuggling (trafficking) ökar på grundval av dessa. Cecilia Malmströms påstående om ökning förefaller vara mycket dåligt underbyggt. Naturligtvis kan en ökning vara fallet (och det kan finnas bevis, men jag har inte hittat dem), men faktum är att det inte tycks finnas några belägg för det.

Huvuddelen av människosmugglingen i världen handlar dessutom inte heller om illegal och kriminell verksamhet utan om flyktingsmuggling. Jag anser inet att det ska betraktass om ett brott på samma sätt som när man lurar kvinnor till västra Europa för att arbeta som prostituerade:

With the end of the Cold War, a large number of labourers of all sorts moved from Eastern to Western Europe. Some of these labourers were or became sex workers, and not all came voluntarily. In 2005/2006, 51% of human trafficking victims detected in Europe were from the Balkans or the former Soviet Union, in particular Romania, Bulgaria, Ukraine, the Russian Federation and the Republic of Moldova. But this appears to be changing, as women trafficked from other parts of the world are becoming more prominent.

In many instances, women, some of whom may have once been victims themselves, play an important role in exploiting the victims. The traffickers are often of the same nationality as the victim, although there are important exceptions. The techniques used to recruit victims seem to vary by source country: in Eastern Europe, for example, victims may be collected through employment agencies, while in West Africa, family and social networks are utilized. As a general rule, groups engaging in trafficking for sexual exploitation are small, although there have been exceptions.

Påståendena om påtvingat tiggeri som sprid är som jag ser det i allmänhet helt falska. Det finns förmodligen sådant, men det dominerande mönstret vad det gäller tiggare är att familjegrupper organiserar sig själva kring tiggandet. Det handlar sannolikt ytterst sällan om människohandel. Ytterst få fall av människosmuggling till påtvingat tiggeri har avslöjats.

Däremot finns det ju en rad fall där kvinnor lurats till att bli prostituerade i andra länder och utnyttjats hårt. Och oavsett anledningen till att trafficking förekommer är ju de som drabbats ytterst hårt utsatta. Det uppskattade antalet kvinnor som årligen drabbas och hamnar Europa är 70 000, ibland nämns en siffra på 500 000 men det är en falsk uppgift som ingen seriös organisation verkar uppfatta som verklighetsbaserad. Antalet offer som hittats (bevisats) är dock mycket lägre, under 10 000 åren 2005-2007. Det säger ju ingenting om den totala omfattningen som ju sannolikt är betydligt högre än det som kunnat hittas och bevisas.

Människohandel är däremot sannolikt mycket riksfritt och vinstgivande. Det gäller alla former av människohandel inklusive smuggling av flyktingar. Det sistnämnda problemet kan bara lösas genom att fattigdomen och undersysselsättningen i stora delar av världen försvinner. Inte genom hårdare lagar mot människosmuggling, för det leder bara till fler dödade när de försöker komma till Europa eller USA, fler fattiga och fler svältande i världen.

Trafficking verkar betydligt vanligare i Asien än i Europa och där handlar det i stor utsträckning om billig arbetskraft, men även om prostitution.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements