Kultur och teknik

Japans historiaBoktips
Ottosson & Ekholm
Japans historia
Historiska media

Kultur och teknik

När länder moderniseras sker samma sak. En strid utbryter mellan kulturellt självförhärligande isolationister som ser bakåt till sina rötter, och de som okritiskt och framåtblickande vill efterapa väst. Kompromissen blir egen kultur – västmodern teknik. Men i slutändan förändras ändå landet – blir varken som förr eller som väst.

Samma med Japan, pionjären på detta område utanför Europa, där samma debatt fördes i Tyskland (romantik) och Ryssland (slavofili). Inget nytt under solen tänker man fler gånger under läsningen av denna kunniga och lättlästa historiebok. Så skickades en gång urbaniserade bönder ut på landet för att odla ris (se Pol Pot).

Hans Norebrink

Läs mer: Japanporten, Mangabib, Google,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements