Dags för ny järnväg förbi Stenungsund?

Det har tidigare inträffat olyckor vid järnvägsövergångarna i Stenungsund. Man måste passera järnvägen för att komma från de bostadsområdena till centrum nere vid vattnet. Vid en av olyckorna dog två unga flickor. På järnvägen som alltså går rakt igenom centrala Stenungsund transporteras stora mängder farligt gods i form av giftiga gaser och explosiva gaser såväl som annat farligt material.

Bara det borde var anledning nog att flytta järnvägen till ett läge öster om samhället längs med motorvägen och sen in mot industrin längs med Industrivägen. Naturligtvis byggs den då med dubbelspår. Ny station för persontåg kan anläggas inte långt från den nuvarande, på det område där den stadsdel som kallades negerbyn tidigare låg. Där finns också tillräckligt med utrymme för att anlägg en ny busstation. När man ändå bygegr ny järnväg klan man ordna planskilda korsningar gentemot de gator och vägar som spåren behöver passera på sin väg till olika industrier.

Den olycka som inträffade idag, med urspårade gasolvagnar som blockerat järnvägen och vägen norrut mot Ödsmål (även om det ju går att köra bil och buss på andra sidan järnvägen förbi kraftverket och reningsverket) har aktualiserat frågan om en flyttad järnväg som jag ser det.. Med planskilda korsningar, dubbelspår Stora Höga-Stenungsund och utflyttning av järnvägstrafiken från centrala Stenungsund kan det bli säkrare och snabbare för såväl lokaltrafik i Stenungsund som tågtrafik till och från Stenungsund. Dessutom blir det förstås säkrare för alla som bor i Stenungsund om de slipper farligt gods rakt igenom samhället.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements