Sommarkravaller i Stockholm

Sen mycket lång tid tillbaka har återkommande ungdomskravaller på försommaren och eftersommaren förekommit i Sverige. Det handlar om perioden mellan skolans slut och början och föräldrarnas semester. Sen 1950-talet har det regelbundet förekommit ungdomskravaller, bråk och upplopp under denna period av året. Av en mängd olika skäl så blir det ofta upplopp, bråk och kravaller med ungdomar inblandade under den perioden på året. Uppenbara samband som kan förklara upploppen är bristande vuxenkontroll över barnen under de aktuella veckorna och upplevt socialt utanförskap. Utlösande saker kan vara upplevda polisövergrepp, en allmän frustration med läget och mycket annat av mindre betydelse.

Igår brakade det loss i Tensta i Stockholm där ungdomarna bände bilar och gav sig på den allmänt illa omtyckta polisen:

Efter midnatt ska en patrullerande väktare i Tensta ha fått en grön laserpekare riktad mot sig. När han konfronterade en grupp på fem sex personer överfölls han omedelbart och misshandlades lindrigt.

Gruppen beskrivs vara i 20- till 25-årsåldern och åtminstone några hade knivar och några var maskerade. De polispatruller som först kom till platsen utsattes sedan för stenkastning och tre radiobilar slogs sönder.

[…]

I det upplopp som följde uppskattas upp till ett hundratal personer ha varit inblandade och det var ”rena gerillakriget”, enligt vad polis uppgivit för TT. Andra poliser poängterar svårigheterna med uppskattning av antal och ålder då dels vissa maskerar sig dels en del byter kläder under förloppet.

Utlösande orsak denna gång tycks alltså vara ett upplevt övergrepp från en väktare, men det kunde ha varit vad som helst. Upploppet i Tensta bär i alla fall den klassiska prägeln av sommarupplopp. Polisen har inlett förundersökning om våldsamt upplopp, försök till grov misshandel samt hot respektive våld mot tjänsteman.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anser du verkligen att människor som är 20-25 år är ungdomar? Sverige verkar ha väldigt svårt att bestämma sig för vilket ålderspann gruppen ungdomar utgör. 

    • Ointressant frågeställning. De brukar alltid finnas några äldre (yngre vuxna, ofta är de kända kriminella också) med i såna här sammanhang, men huvuddelen av de som stökar är ungdomar.

  • J a

    Alltså… vilken agenda.. att försöka påtala att det skulle vara ”normalt” med kravaller av detta slag… det är istället mycket onormalt och extremt skadligt för samhälle om det skulle bli ”normalt”. 

    Jag tycker du ska lägga av med att genom urskuldande och försök till normalisering i handling verka understödjande till sånt skit som dessa väpnade våldsaktioner.