Brandel (Brandell)

Del 11 av 15 i serien Borgarfamiljer i 1700-talets Stockholm

Elias Brandel d.ä. (1707-54) var son till körsnären och åldermannen Hans Brandel (1654-1720) och Maria Balck (-1723). Hans bror Gottfrid Brandel (1710-47) var gift med Anna Dorothea Sahlgren.

Elias Brandel d.ä. var grosshandlare och ägare av ett sockerbruk på Blasieholmen samt flera fastigheter. Han var gift med Anna Maria Schutz (1725-99), dotter till Samuel Schutz. Vid mannens död drevs verksamheten vidare av hans änka Anna-Maria Schutz, Elias Brandell var en av Stockholms rikaste personer och den näst rikaste som bodde på Norrmalm. Rikare var endast Claes Grill. På 1750-talet och 1760-talet tillhörde firman Brandel de största importörerna i Stockholm, år 1760 den allra största med 5% av det totala importvärdet och år 1770 en av de tio största med 2% av importvärdet. Sannolikt importerade firman i huvudsak socker för sockerbrukets räkning.

Deras son Elias Brandel d.y. (1750-1804) ägde en bomulls- och linnefabrik på Kungsholmen med 160 anställda. Han var också ägare till Sättra gård på Adelsö. Han var gift med Anna Maria Lenck och de hade bland annat dottern Anna Elisabeth Brandel (1790-1880) som i sin tur var gift med Jakob Johan Wallöf (1783-1812) i sitt först gifte och med  Karl Adolf Silfverswärd (1787-65) i sitt andra.

Catharina Elisabeth Brandel (1748-1810), dotter till Elias Brandel d.ä. var gift med militärofficeren Olof Johan Wijnblad (1733-93).

En Juliana Brandel (1716-67) var gift med varvsägaren och grosshandlaren Ephraim Lotsach (-1745). När han dog drev hon hans affärsverksamhet vidare i tio år. 1753 gifte hon om sig med Gustaf Kierman (1702-1766) som var affärspartner och kompanjon med Lotsach. Juliana Brandels barn adlades med nannet Kjerrmanskjöld. Hon är sannolikt med de andra här omnämnda personerna, men det är oklart hur.

Henric Gottfrid Brandell (1739-1828), son till Gottfrid Brandell, var svensk konsul i Alger mellan 1761 och 1791. Därefter befann han sig i Livorno i två år innan han återvände till Sverige år 1793. Han var gift med Maria Margareta Wolters (1748-91). De hade två söner, Gustaf Brandel (1776-1820) och Genseric Brandel (1782-1833) som båda var musiker. Genseric Brandels förnamn är en variant på vandalerkungen Geiseriks namn. Vandalerna regerade en kort period under folkvandringstiden vissa områden i nuvarande Tunisien och Algeriet.

Dessutom hade paret Brandell-Wolters ett antal döttrar, Sophia Brandel (1773-1858) musiker och sångerska, Emilia Brandel (1780-1863) också musiker, Lovisa Brandel (1769-96), gift med den danske konsuln Johan Rehbinder, och Maria Brandel (1791-?). Såväl Emilia Brandel,  Sophia Brandel, Gustaf Brandel och Genserik Brandel var medlemmar i Musikaliska Akademin precis som deras far Henric G Brandell också var.

Hans Brandell (1740-1812) som var kommerseråd samt konsul i Riga och Fredrik Brandel (-1828) var bröder till Henric Gottfrid Brandel. Hans Brandel var gift med Margareta Elisabeth Leijonsten (1755-1837). Hon var dotter till Georg Wilhelm Leijonsten (1714-74) och Catharina Elisabeth Rehbinder (1727-?). Om hon eventuellt  är närmare släkt med ovan nämnde Johan Rehbinder har jag inte lyckats utröna. Georg Wilhelm Leijonsten var i den nederländska flottans tjänst mellan 1736 och 1743 varefter han återinträdde i den svenska flottans tjänst.

Kristina Charlotta Brandel (1744-1831) var dotter till Gottfrid Brandel och gift med Johan Nordahl (1729-84), handelsman i Nora.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< SmedbergGroth >>
Advertisements