Ett tryggare Sverige – fotbollshuliganismen

Del 4 av 5 i serien Ett tryggare Sverige

Bekämpa huliganerna – inte idrotten skriver socialdemokraterna i sitt rättspolitiska program. Därefter övergår man till att beskriva huliganismen genom att fokusera på det land där huliganbekämpningen faktiskt inte gått speciellt bra, England:

Vi kan konstatera att de redskap regeringen gett polisen och idrottsrörelsen inte är tillräckliga för att komma åt huliganismen. Vi vill införa anmälningsplikt efter engelsk förebild. Anmälningsplikt innebär att kända bråkmakare, som dömts för t ex våldsbrott i samband med idrottsevenemang, måste anmäla sig på polisstation under matchdagar och de hålls på så vis borta från arenorna. Anmälningsplikt är ett viktigt verktyg, men måste kompletteras med andra åtgärder också. Ett sådant är en effektiv kameraövervakning på arenorna. Bråkmakare måste kunna identifieras.

Det stora idrottsland som har minst problem med fotbollshuliganism lämnar man helt därhän och bryr sig inte  alls om. Jag pratar om Tyskland där man valt en helt motsatt väg gentemot den som socialdemokraterna föreslår och gentemot den som används i England. I Tyskland har man valt att arbeta ihop med supporterklubbar och firmor för att gemensamt och i dialog minska våld och bråk i samband med fotbollen. Det har lyckats så bra att Tyskland i princip skanar fotbollshuliganism på det vis som finns i exempelvis England och Sverige.

Socialdemokraterna, den borgerliga regeringen och många andra går fel väg när det gäller huliganer och bråk i samband med idrott (i Sverige handlar det framförallt om fotboll). Man vill ha mer kontroll, repression, övervakning och förtryck. Rent generellt är det inga bra metoder och har det inte varit lika framgångsrikt som den tyska modellen med dialog, samarbete och gemensamma lösningar.

Socialdemokraternas repressiva förslag är följande två:

  • Införa anmälningsplikt hos polisen för de våldsverkare som fått tillträdesförbud till arenorna.
  • Ha effektivare kameraövervakning på arenorna så att våldsverkarna kan identifieras i efterhand.

Jag tycker bägge är usla. Till dessa förslag lägger man också ett förslag om utredning av kostnaden för arrangemangen. Som det är nu har polisen börjat ta betalt av de klubbar som är att anse som kommersiell verksamhet. Det tycker jag är riktigt, men jag misstänker att socialdemokraterna med sitt utredningsförslag syftar till att ta bort polisens möjlighet att ta betalt.

Det första punkten i förslaget är dessutom helt orimlig till sina konsekvenser som den tidigare rikspolischefen, numera nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld, Björn Eriksson påpekar:

Förslaget, som gick ut på att kända bråkstakar skulle vara tvungna att under matchdagar anmäla sig på en polisstation långt från matcharenan, är oproportionerligt och ineffektivt, menar Eriksson.

–Om det bor en huligan på Råsundavägen med småbarnsansvar, ska man då tvinga vederbörande 80 gånger om året att bege sig till Södertälje eller någon annanstans för att anmäla sig. Det blir oproportionerligt. Det är mycket bättre att förbjuda vederbörande att överhuvudtaget komma in på arenan, säger han till Sveriges Radio.

[…]

Förslaget om anmälningsplikt är ett tydligt exempel på den populism som ofta präglar politikens försök att komma till rätta med det idrottsrelaterade våldet. Visst finns det problem på de svenska läktarna, men de är betydligt mindre än vad den massmediala bilden ger vid handen. De allra flesta går emellertid utmärkt att komma till rätta med under rådande lagstiftning. Det är nämligen inte så, hur uppskruvat tonläget än blir när dessa frågor debatteras, att ett brott blir värre bara för att det begås i anslutning till ett idrottsevenemang.

Björn Eriksson är generellt ändå för hårdare tag, mer repression och mer övervakning. Metoder som jag anser inte hjälper i det långa loppet. När det gäller att kommersiella idrottsföretag måste betala för sin egen säkerhet och ordning så ser jag i motsats till Björn Eriksson positivt på det. Det har dock mycket lite med huliganism att göra och hör väl egentligen inte hemma i ett kriminalpolitiskt (eller rättspolitiskt) program som jag ser det. Det är konstigt att socialdemokraterna överhuvutaget har med förslaget i sitt förslag till rättspolitiskt program.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Ett tryggare Sverige – om den organiserade brottslighetenEtt tryggare Sverige och en effektivare brottsbekämpning >>
Advertisements