Ett tryggare Sverige – om den organiserade brottsligheten

Del 3 av 5 i serien Ett tryggare Sverige

I socialdemokraternas rättspolitiska program behandlar man bland annat den allvarliga brottslighet som brukar kallas organiserad brottslighet och som i Sverige bl.a. består av kriminella mc-gäng (ex. Hells Angels MC, Bandidos MC, Outlaws MC), så kallade fängelsegäng som exempelvis Asir och Brödraskapet Wolfpack, etniska nätverk (Södertäljenätverket, Naserligan, K-falangen och M-falangen är exempel på det) och lokala nätverk i bostadsområden/städer som Södertäljenätverket, Gårdstensalliansen och Backagänget för att nämna några exempel.

De kriminella nätverken beskrivs så här av socialdemokraterna:

De kriminella grupperingarna är multikriminella och ägnar sig åt allt från ekonomisk brottslighet, smuggling, hänsynslös handel med människor, bedrägerier, handel med illegala varor, illegal spelverksamhet, till att råna, hota och utpressa enskilda och företagare. Svarta pengar flyttas mellan banker och företag i olika länder för att tvättas vita och kunna användas i konsumtion. Men vita pengar görs även svarta för att bland annat kunna betala svart arbetskraft. Den organiserade brottsligheten har ofta internationella kopplingar. Och i vissa städer har maffialiknande organisationer kunnat växa fram.

Socialdemokraterna föreslår ett antal punkter för att komma till rätta med den organiserade brottsligheten:

 • Skärpa minimistraffet för grovt vapenbrott från sex månader till ett år.
 • Införa en brottskatalog som gör det möjligt att använda telefonavlyssning för strategiska brott som grovt vapenbrott och vissa narkotikabrott.
 • Ge Rikskriminalpolisen möjlighet att inrikta signalspaning via Försvarets Radioanstalt i underrättelsesyfte.
 • Öka den centrala samordningen av arbetet mot organiserad kriminalitet.
 • Ge tullen bättre möjlighet till att motverka vapensmuggling, t ex genom möjlighet för tullen att göra ID-kontroller vid gränsen och ökad kontroll av kurirförsändelser från utlandet.
 • Förstärka vittnesskyddet och förbättra säkerheten i domstolarna. På sikt bör alla domstolar ha permanenta säkerhetskontroller.
 • Utreda en kriminalisering av förberedelse till olaga hot.
 • Fortsätt det internationella arbetet mot organiserad brottslighet.
 • Lagreglera okonventionella spaningsmetoder, t ex infiltration.
 • Se över möjligheten att ställa krav på att registrera kontantkort till mobiltelefoner.
 • Verka för att det finns en avhopparverksamhet tillgänglig i hela landet för dem som vill hoppa av en kriminell bana.
 • Utreda straffreduktion för den som avslöjar egna eller andras brott.

De flesta av punkterna har jag inga invändingar mot, men några är jag direkt motståndare til då de innebär att risken för korruption inom polisen ökar kraftigt och ett är jag emot då det öppnar för falska angivelser och en massa fiffel och korruption i domstolar med köpta vittnen och liknande.

Jag är helt emot att polisen arbetar med infiltration som metod. Den metoden innebär att vi kommer att få fler poliser som blir brottslingar och kriminella. Dvs poliser som infiltrerar går över till den grupp man infiltrerat. Det värsta exemplet på detta som finns i världen är Zetas i Mexico, men det finns exempel på poliser som agerat yrkesmördare för maffian i New York, poliser som utgjort hela ledningen i nazistiska organisationer i Tyskland och många enskilda exempel på hur sådana poliser avslöjar tillslag för sina nya vänner. Även om polismännen inte går över till en brottslig och kriminella bana så tar arbetet mycket hårt på dem och de kommer sannolikt inte att må så bra.

Den andra punkten jag inte gillar är strafflindring för tjallare. Det öppnar upp för att poliser betalar personer för att tjalla (gola), att en del storskurkar går helt fria för att de sätter dit folk från konkurrerande gäng och att en del kriminella nätverk och gäng kan utnyttja domstolar och poliser i eget syfte. Precis som med infiltration ökar allt så risken för korruption inom polisen.

Ökad använding av avlyssning och övervakning via FRA eller telefoner är jag också tveksam till då det innebär integritetsintrång. När man avlyssnar en misstänkt person så blir ju också alla som kommunicerar med denne avlyssnade. De allra flest av dessa är oskyldiga.

Men de invändningarna är de minsta av mina invändningar som socialdemokraternas politik gentemot kriminella gäng och nätverk. Faktum är att socialdemokraternas förslag inte kommer att innebär någon förändring (förutom till det sämre om infiltration och straffflindring för att tjalla införs). Men de åtgärder som verkligen skulle göra nytta saknas. För att effektivt kunna bekämpa kriminella gäng måste grunderna till deras inflytande och grunderna till att de kan rekrytera tas bort. Det betyder att följande saker måste göras:

 • Tvånget på upphandlingar och de regler som tingar upphandlarna inom den offentliga sektorn att anta lägsta budet måste tas bort. Idag gynnar det verksamheter med svart arbetskraft.
 • Fackligt veto mot inhyrningar och tillfälliga anställningar måste införas.
 • Privat arbetsförmedling och bemanningsföretag måste förbjudas. Detta gynnar nämligen företag som betalar svart och smiter med skatten.
 • A-kassa, socialbidrag (försörjningsstöd) och sjukersättning måste höjas till nivåer som folk kan leva på.
 • Arbetslösheten måste minskas.
 • Bostadsbristen måste minskas.
 • Reglering och utökad kontroll av penningmarknader och banker måste införas

Bra levnadsförhållanden och en stark offentlig sektor/stat motverkar uppkomsten av permanenta kriminella gäng och nätverk samt motverkar maffiakultur och korruption. Det är förvånande att socialdemokraterna trots att de i sin beskrivning av den organiserade brottsligheten tar upp problemen med svarta jobb och penningtvätt som centrala inte har några förslag för att komma åt det.

Mycket av det  jag listat motverkar också nyrekrytering till gängen, men där kan även några andra saker göra nytta. Exemeplvis minskad segregation genom förbud mot privatskolor. Fler fritidsgårdar gör också att en del ungdomar i riskzonen för ett brottsligt liv kan sugas upp i annan verksamhet.

Socialdemokraternas program mot den organiserade brottsligheten är helt otillräckligt och duger faktiskt ingenting till.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Ett tryggare Sverige – bekämpa brotten och brottens orsakerEtt tryggare Sverige – fotbollshuliganismen >>
Advertisements