Smedberg

Del 10 av 15 i serien Borgarfamiljer i 1700-talets Stockholm

Anders Smedberg (1695-1763) var rådman i Stockholm och gift med Helena Charlotta Schmeer (1708-?). Därmed var han svåger till Gerhard Willemoth 1680-1764), borgmästare i Nyköping, Mikael Nilsson Grubb, engagerad i Ostindiska kompaniet och Anders Dahlström, framgångsrik handelsman i Stockholm.

Paret Smedberg hade minst tre söner, Johan Adolph Smedberg (1753-93), Carl Fredrik Smedberg och Olof Smedberg samt en dotter, Maria Charlotta Smedberg. Johan Adolf Smedberg var superkargör i Ostindiska och ledande frimurare. Som superkargör kunde man tjäna stora pengar genom privat handel och speciellt gällde det om man var fast placerad i Kanton. Speciellt lönsamt var handel med och smuggling av opium till Kina och smuggling av te till Storbritannien.

Flera av döttrarna till Helena Charlotta Schmeers bror Johan Henrik Schmeer var gifta med personer som hade kopplingar till Ostindiska kompaniet. Christina Charlotta Schmeer(1735-84) var gift med Daniel Pettersson i dennes första äktenskap. Hans bror Johan Fredrik Pettersson (1725-?), var superkargör i Ostindiska kompaniet och gift med Sara Maria Liedberg och Anna Maria Schmeer (1733-84) var gift med direktören i Ostindiska kompaniet, Jacob Schutz (1709-72), i dennes andra äktenskap.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< SchmeerBrandel (Brandell) >>
Advertisements