Med EU för folkhemmet

Manifest för full sysselsättningBoktips
Manifest för full sysselsättning
Rudolf Meidner
Atlas

Med EU för folkhemmet

Kvartsseklet efter andra världskriget var en materiell guldålder utan motstycke i västvärlden. Med nationellt samförstånd, korporativt klassamarbete och socialdemokratisk reformpolitik tämjdes kapitalismen och ett folkhem byggdes upp till förmån för arbetarklassen. Det nya samhället var inte den socialism 68-vänstern drömde om, men så här i efterhand, i jämförelse med de praktiska alternativ som fanns, är det svårt att förneka att ett ganska hyggligt och anständigt samhälle skapade(s).

Den tyskjudiske nysvensken Rudolf ”löntagarfonderna” Meidner var en av arkitekterna bakom Sveriges ganska lyckade samhällsexperiment. Och än har han inte, som så många andra som vänt kappan efter vinden, förlorat sin folkhemssocialdemokratiska övertygelse. I sin nya debattbok Manifest för full sysselsättning (med Ekonomernas manifest mot arbetslösheten i EU) går han mot tidsandans diktatur och hävdar att dagens massarbetslöshet inte är någon ödesbestämd vetenskaplig naturlag. Den är en politisk värderingsfråga. En fråga om hur vi vill organisera vårt samhälle.

Meidner fördömer det senaste kvartsseklets nyliberala tankemonopol (i Sverige infört på allvar under 90-talet) och argumenterar för att nationalstaten Sverige trots EU och globalisering fortfarande kan föra en full sysselsättningspolitik i enlighet med den traditionella arbetarrörelsens ideal och våra nationella värderingar solidaritet, jämlikhet och trygghet. Än mer är detta möjligt på EU-nivå. Genom europeiskt samarbete skulle massarbetslösheten kunna avskaffas och välfärdssamhället återupprättas.

Tiden talar för ett nygammalt europeiskt folkhem, menar Meidner och pekar på att även nyliberalismens förespråkare börjat inse dess misslyckande. De gamla sanningarna gäller fortfarande: marknadskrafterna kan inte ensamma skapa ett bra samhälle, en stark stat är nödvändig för att reglera näringslivet, politik och demokrati kan och bör vara överordnat ekonomin, och som vanligt folk så länge insett är det en gigantisk oekonomisk misshushållning av ett lands mänskliga och materiella resurser att acceptera dagens massarbetslöshet.

Meidner nämner kooperativ, glesbygdsutveckling och aktiva pensionsfonder, men han (och de andra ekonomerna) kommer mestadels med gamla kända förslag, och inte alltid så radikala (de är emot arbetstidsförkortning). Bristen på nya, visionära och fantasifulla framtidsförslag gör att boken knappast väcker någon större entusiasm. Men kan den bidra till att återskapa folkhemmet i Sverige och Europa så räcker det långt.

Hans Norebrink

Läs mer: LO, Arb.ark, Cisionwire, Löntagarbloggen, Google, Tvärdrag,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements