Österbottens handelshus på 1700-talet

Del 1 av 8 i serien Österbottens handelshus

På 1700-talet var Finland en del av Sverige. I den finska riksdelen fanns en del betydande handelshus. En del som var hemmahörande i Stockholm hade också stora intressen i Finland. Ett exempel på det senare är Björkman och Finlay. Några exempel på handelshus i österbotten på 1700-talet är Donner (ej att förväxla med gotlandsfamiljen Donner), Roos, Malm, Falander, Lindskog och Bladh. I slutet av 1700-talet fanns huvudelen av de framgångsrika finska handelshusen i Österbotten och dess småstäder som exempelvis Gamlakarleby, Jakobstad, Nykarleby, Kaskö, Kristinestad och Vasa.

Anledningen till detta var två. Dels borttagandet av det bottniska handelstvånget som tvingade städerna i Österbotten att handal med Stockholm och förbjöd direkthandel med utlandet. Den andra anledningen var att Sverige år 1743 förlorade den viktigaste bräd- och tjärexporthamnen, Fredrikshamn, till Ryssland. Detta ledde till att Österbotten tog över den centrala rollen när det gällde tjära. När den kunde direktexporteras till andra länder innebar det att handelsmännen i Österbotten kom att bli mycket rika. Förutom tjära exporterades även bräder från städerna i Österbotten. Som returfrakt togs i allmänhet salt men även alkohol, tobak och socker.

Handelsmännen var i allmänhet också mycket betydande redare och drev därtill ofta varvsverksamhet. Som redare drev handelsmännen i Österbotten i allmänhet en betydande fjärrtrafik där fartygen deltog i fraktfarten i Medelhavet och mellan Storbritannien och Medelhavsområdet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series NavigationRoos – Jakobstad och Gamlakarleby >>
Advertisements