Ett evigt regnande

Det eviga regnandet i Sverige (fast inte vid kusten i Bohuslän, där har det var sol hela helgen och även dagarna innan) gör att bönderna får problem med skörden. Det blir liksom lite för mycket vatten på fälten. Där det förekommer skyfall blir det översvämningar. I Småland har flera vattendrag svämmat över. Med tanke på att det är så här som vädret kommer att se ut i framtiden, mer regn, fler skyfall osv så borde samhällen, orter och städer i landet förbereda sig.

Där bebyggelse ligger lågt i förhållande till vattendrag måste skydd byggas. Där det inte går får man ta bort bebyggelsen. Naturliga översvämningskydd i form av mossar, myrar och andra våtmarker måste återskapas i fall där de tagits bort genom dikning och liknande. Dammanläggningar, gamla kraftverk och industrianläggningar etc måste se över, renoveras eller rivas. Avloppssystem behöver byggas ut för att hantera större vattenmängder. Ny bebyggelse på låglänt mark kring åar och älvar måste förbjudas. I städer som Göteborg krävs höger kajer på många håll och kanske måste man innan man bygger i Frihamnsområdet, på Holmen och i Gullbergsvass kanske man måste höja marknivån några meter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements