Finns inte kultur?

Bortom etnicitetBoktips
Bortom etnicitet
Mulinari & Räthzel (red)
Boréa

Finns inte kultur?

Bra att forska om migration, etnicitet och integration i dessa främlingsfientliga tider. Bra att gräva upp rasism. Intressant med invandrarengagemang i hemlandsbistånd – även återvandring. Såväl ett välformulerat försvar av mångkulturalismen som en vänsterkritik av den; Motståndarna menar att multikulturell identitetspolitik splittrar arbetarklassen, och därmed försvagar den sociala sammanhållning (integration) folkhemsvälfärden vilar på.

Men denna antologi är för högtravande akademisk-intellektuell. Fler än invandrare känner sig makt-, röst- och pengalösa (talar medelklassinvandrare kanske i egen sak?). Kulturdeterminism är fel (liksom biologideterminism), men etnicitet är inte bara klass. Och skulle typ hedersmord inte ha med kultur att göra? Pratar vi om samma planet?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements