Malm – handelshus i Jakobstad

Del 3 av 8 i serien Österbottens handelshus

Niclas Malm (1724-1785) föddes år 1724 i Norrköping och flyttade år 1749 till Jakobstad där han gifte sig med handlande Matts Nymans dotter, Maria Nyman (1726-1803). År 1766 blev han självständig handlande. Niclas Malm var en framgångsrik handelsman och skeppsredare och blev kallad ”Stormalmen”. Han var Jakobstads rikaste handelsman och största redare samt förespråkare för stapel- och seglationsfrihet. 1765 fick Jakobstad tillsammans med andra städer kring Bottenhavet seglationsfrihet genom att de så kllade bottniska handelstvånget avskaffades. Niclas Malm var också delägare i en rad oliak lokala bolag som exempelvis beckbruket, tobaksspinneriet och Calholmens skeppsvarv. Från år 1766 till sin död år 1785 ledde han tobaksspinneriet i Jakobstad. Därefter tog svärsonen Adolf Lindskog (1751-1836), gift med dottern Anna Catharina Malm (1762-1833), över.

Niclas Malms hade en lång rad söner: Matts Malm (1750-97), Johan Malm (1751-1804) som med tiden blev morfar till nationalskalden J. L. Runeberg, Nils Nilsson Malm (1765-1825), sjökapten och riksdagsman samt Pehr Malm (Sr).

Niclas Malms änka, Maria Nyman, fortsatte handelsverksamheten efter mannens död år 1785. Den yngste sonen, Kilian Niclasson Malm (1771-1813), som var omyndig bodde kvar i hemgården och blev senare sjökapten. Efter att modern hade upphört med handeln år 1799 stannade Kilian i land och blev handelsman i föräldrahemmet. Gården övertogs av hans son bokhållaren Kilian Malm d.y. (1793-1828). Kilian Malms dotter Wilhelmina Malm (1798-1874) var gift med Carl Abraham Roos (1788-1882), sonson till Anders Roos d.ä.

Sonen Johan Malm var rådman och handlande i Jakobstad. Han vara gift med Anna Maria Steen (1760-91), dotter till handlanden Johan Steen (1729-77). Matts Malm var handlande i hemstaden och gift med Anna Christina Sneckendahl.

Av Niclas Malms söner var det Pehr Malm Sr (1768-1827) som var den mest framgångsrike. Pehr Malm vann burskap år 1790 och blev snabbt en av stadens ledande handelsmän. Han var gift med Brita Maria Roos (1780-1819), dotter till Finlands rikaste man Anders Roos d.ä. och alltså faster till ovan nämnde Carl Abraham Roos. Anders Roos d.y., son till Anders Roos d.ä. var i sin tur gift med Maria Sofia Lindskog (1787-1856) dotterdotter till Niclas Malm (Stormalmen).

Då tsar Alexander I år 1819 reste genom Finland besökte han bl.a. Jakobstad. Tsaren blev då inbjuden till Pehr Malm där han tog igen sig en stund.

Pehr Malm Sr blev under sin tid stadens största tjärexportör, importör av salt och spannmål. Hans tjärböcker upptar över 270 olika tjärleverantörer. Han specialiserade sig på handel med pottaska och år 1817 exporterade han över 20 000 kg pottaska. Tillsammans med sin svåger Adolf Lindskog konkurrerade han om att vara stadens rikaste köpman. Pehr Malm satsade pengar i flera skeppsbyggen, både för spekulation och för egen användning. Han var ägare till 15 fartyg, ensam eller tillsammans med någon annan.

Under 1820-talet drabbades Finland, som vid denna tid inte längre var en del av Sverige, av en ekonomisk depression. Handeln avstannade och vid sin död 1827 var Pehr Malm nästan barskrapad. Verksamheten i det malmska handelshuset kom att fortsätta till slutet av 1800-talet då det hela avvecklades av Otto August Malm, sonson till Pehr Malm.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Roos – Jakobstad och GamlakarlebyDonner – Gamlakarleby >>
Advertisements