Bindestrecks-svenskar

Svenskar m.m.Boktips
Svenskar m.m.
Marie Augustsson (red)
Raben & Sjögren

Bindestrecks-svenskar

I integrationens mittfält står bindestrecks-svenskarna. De som känner sig som både och; kurd-svenskar, chilen-svenskar etcetera. Födda i Sverige eller hitkomna som unga. Pressade mellan å ena sidan diskriminerande majoritetssvenskar som inte släpper in dem i vårt gemensamma samhälle – och å andra sidan de egna föräldrarna som, inte sällan fördomsfulla mot ”svennarna”, vägrar släppa ut dem från det egna kulturghettot.

Detta dilemma skildras i dubbel mening exemplariskt i denna ”blatte-svenne”-antologi. Men kontrasten är stor mellan skribenterna och de tre invandrarbakgrunds-forskarna som diskuterar i slutet av boken. Skribenterna framhåller identitet som ett existentiellt meningssökande, medan forskarna är påverkade av marxismens tankar om falskt medvetande – identitet ses som ett sätt att kämpa om makt och resurser (materialistisk intressekamp).

Nysvenskars och gamsvenskars identitetssträvan ses också genom olika glassögon. ”Mitt folk är viktigt för mig, likaså min historia och arv ” (samt språk och religion), skriver en syrian-svenska, medan andra framhåller behovet av rötter. Forskarna i slutet talar däremot kritiskt om ”nationalistiska föreställningar om svenskhet”. Och i förordet reduceras svenskhet till att ”kräkas bakom en buske på valborgsmässoafton”.

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements