Svensk låglönearbetskraft är ett problem

Svenska ungdomar som är beredda att arbeta för lägre löner och på sämre villkor än vad norska arbetare är beredda att göra innebar att norska ungdomar har problem att få sommar- och deltidsarbeten. Den anti-fackliga och borgerliga svenska högerpolitiken i Sverige får därmed också konsekvenser för våra nordiska grannländer, för samma problem finns också i Danmark, främst i Köpenhamnsområdet.

En borgerlig svenska politik som innebär att det inte går att leva på a-kassa, att det inte finns några vettiga jobb att få, att  tillfälliga anställning, bemanningsföretag och annat pressar ner lönerna och gör villkoren på svenska arbetsmarknad omöjliga innebär att de andra nordiska länderna översvämmas av billig svensk arbetskraft. En dålig politik som inte skapar några arbetstillfällen eller några möjligheter att överleva md en vettig levnadsstandard leder så till försämringar även i andra nordiska länder. Med lönepress nedåt på grund av svenska låglönearbetare och med en svensk arbetskraft som är svår att organisera och som därmed också förvärrar läget på norsk och dansk arbetsmarknad på många sätt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Christer Olsson

  Det har inget med svensk borgarpolitik att göra utan det faktum att norska arbetsgivare hellre anställer svenskar än norsk ungdom med utomnordisk invandrarbakgrund. Den senare gruppen har dåligt rykte och därför vill inte arbetsgivarna ha in dessa på sina arbetsplatser.

  • så du menar att en 25-30-procentig ungdomsarbetslöshet inte har nån som helst betydelse? Det tycker jag är lite dumt tänkt. Självklart har det betydelse. Fanns den inte så skulle inte 100 000 svenskar arbeta i Norge.

   • Ulf Persson

    Jag är helt övertygad om att både de variabler som Christer och Anders anger, har ett förklaringsvärde. ( En snabb bedömning av individers lönsamhet, arbetslöshet i stort, villkoren för försörjning om man inte jobbar (ex a-kassa)

    Hur _stort _ förklaringsvärde de olika faktorerna har är jag inte säker på.

    Den enligt arbetspsykologiska studier så är de viktigaste faktorerna för att förutsäga arbetsresultat: Kompetens för det enskilda jobbet (alternativt förmåga att lära sig vad som krävs) och Conscientiousness / Samvetsgrannhet (se Big Five model, för personlighet)

    Makroekonomiskt, så bör Sverige gasa på och förbereda oss på att gasa på genom att helt enkelt låta riksbanken trycka pengar som ges till stat, kommun och privata intressen. (Detaljreglerna här viktiga). Att förbereda Sverige på att öppna sedelpressarna är för nödlägen, om nuvarande verklighetsbefriade politiken inom EU fortsätter.

 • Pingback: Barn i Sverige är väluppfostrade och ordentliga | Svensson()