Många anlagda bränder i Göteborg

På Hisingen har det varit en lång rad anlagd bränder enligt GP. De flesta har dock varit i återvinningsstationer och containrar av olika och har troligtvis inget direkt samband med varandra i de allra flesta fall även om GP tycker det är bra och vettigt att skrämma upp folk för pyromaner. Det tycker inte jag och den sannolikaste förklaringen till de flesta bränderna är att ungdomar på lite olika håll och kanter ha hittat på ett nytt sätt att lunta. Eller så är det en ny variant på tidigare års bilbränder. Att en polis hävdar att bränderna har samband betyder inte att de måste ha det.

De bränder GP kartlagt har ägt rum på hela centrala Hisingen från Biskopsgården till Backaplan under många månader. De flesta bränderna har varit i Södra Biskopsgården och Eriksberg. Några är rubricerade som mordbränder då de skett i soprum i hus. Om det varit fler bränder där än nån annan stans framgår dock inte av GP:s artiklar i ämnet.

När det gäller de fem anlagda bränder som anlades natten till idag i Majorna och Masthugget är det dock mer sannolikt att de är anlagda av en och samma person. Men det är inte på nåt sätt säkert. De verkar ha skett på för långt avstånd från varandra för att det faktiskt skulle vara samma person även om det är teoretiskt möjligt. Även i Majorna handlade det om containrar och sopsäckar som antändes.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements