Björnjakten innebär döden för 300 björnar

I alla fall är det så många som man får skjuta. Exakt 312 björnar får skjutas i årets björnjakt. Jag har inget större problem med det. Inte heller har jag nåt större problem med vildsvinsjakt, älgjakt, rådjursjakt, hjortjakt osv. Jag kan dessutom tänka mig jakt på knubbsäl och är inte speciellt tveksam när det gäller jakt på skarv heller. Jag är dock motståndare till licensjakt på varg (men inte till skyddsjakt). Helt enkelt därför att Sverige idag inte har en bärkraftig vargstam.

Björnar finns det många. Omkring 3 000, vilket innebär att man får skjuta cirka 10% av det antal björnar som finns i Sverige i årets jakt. Som vanligt lär det väl bli en och annan skadad jägare i samband med björnjakten. Det är ju de enda tillfällen som brunbjörn angriper människor. När människor jagar dem och skjuter på dem.

Skjuten björn

Foto: Länsstyrelsen Jämtland. En av de 55 skjutna björnarna under vårvinterns skyddsjakter i renkalvningsområdena i Norrland.

Svenska Rovdjursföreningen menar dock att 312 björnar är för många björnar, framförallt menar man att tillståndet på 90 björnar i Norrbotten innebär fler skjutna björnar än vad stammen där tål:

Svenska Rovdjursföreningen överklagar Länsstyrelsen i Norrbottens beslut att tillåta jakt på 90 björnar i höst. Föreningen anser att högst 51 björnar ska få fällas.
Länsstyrelsen tog tidigare i somras beslutet att tillåta jakt på 90 björnar trots att 28 björnar redan skjutits i år under vårvintern i samband med skyddsjakter i kalvningsområdena.

Föreningens nivå på 51 djur ansluter till kravet från tjänstemännen på Länsstyrelsens naturvårdsenhet som i ett särskilt yttrande till beslutet yrkat att högst 51 björnar får fällas under licensjakten 2012. Tjänstemännen menar att hänsyn måste tas till vårens skyddsjakt på 28 björnar när höstens licensjakt bestäms.

I det särskilda yttrandet till licensbeslutet angavs flera skäl att inte höja licensen till 90 björnar.
Det främsta argumentet är att björnstammen minskar i Norrbotten och övriga Sverige sedan ett antal år enligt det Skandinaviska björnprojektet.

Under vårvintern i år skyddsjagades 55 björnar i tre av de fyra nordligaste länen. Förutom de 28 björnarna i Norrbotten sköts 22 i Jämtland och fem i Västerbotten.

Dessutom vill Rovdjursföreningen återgå till en kortare jakttid i området mellan odlingsgränsen och lappmarksgränsen i Norrbotten. 30 september vill man att jakten skall vara över, eftersom jakt under björnens förberedelse till ideperioden är i strid med art- och habitatdirektivets artikel 12 där det framgår att det är förbjudet att under övervintringsperioden avsiktligt störa de arter som är skyddade enligt artikeln.

Sannolikt har Rovdjursföreningen helt rätt och antalet björnar som dår skjutas i Norrbotten borde inte vara så högt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements