Nödvändig EU-bok

Boktips
Vad är EU?
Birger Möller
Santérus

Nödvändig EU-bok

EU-information brukar vara erbarmligt tråkig. Så inte grund- och studieboken ”Vad är EU…och vad kan det bli?”. Den varvar diskussion med kunskap och fungerar som en både fakta- och Europadebatt-uppslagsbok – genom att samla de argument man fått spritt i massmedia. Och när nu EUropa finns får vi som dess medborgare informera oss och göra det bästa av det. Då behövs denna utmärkta bok.

Speciellt bra är diskussionen om flernivådemokrati och dess koppling till identitet, kulturarv, homogenitet, ödesgemenskap och folk/nationskänsla. Men varför är inte denna debatt i sin tur kopplad till den refererade debatten om EUropas gränser? Varför ska inte närkulturella Ukraina vara med, men däremot fjärkulturella Turkiet? Ska vi kunna skapa en europeisk samhörighetskänsla kan EU inte vara ett geografiskt utan ett kulturellt begrepp.

En annan demokratisk EU-diskussion jag saknar är kopplingen mellan unionen och marknadsekonomin. Våra lokala, regionala och nationella demokratiska nivåer tar inte politisk-ideologisk ställning. Det bör inte heller EU-demokratinivån göra, utan den politik som förs bör grundas på vanligt majoritetsbeslut och kunna ändras. Varför inte en kompromiss: Motståndarna accepterar EU, och anhängarna tar bort unionens formella koppling till kapitalism.

Hans Norebrink

Läs mer: Google, GP, Sydsvenskan, Blaskan,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements