Kollektiva visioner

Boktips
Fantasin till makten
Ronny Ambjörnsson
Ordfront

Kollektiva visioner

Ronny Ambjörnsson är alltid läsvärd och tänkvärd. Så även i ”Fantasin till makten – Utopiska idéer i Västerlandet under fem hundra år”, där ett urval kända och okända, svenska och utländska utopister presenteras.

Exempelvis Fourier som säger att alla samhällsbyggare måste ta hänsyn till att människan är såväl social som solitär, såväl altruist som egoist. Hade vänstern lyssnat på honom kanske vi hade sluppit 200 år av misslyckade försök att skapa ”en ny människa”.

Intressant är även skildringarna av 1800-talets USA-kommuner av sekulär eller ”bibelkommunistisk” inriktning. Men jag skulle vilja veta mer om varför dessa bondekommunistiska byar bröts samman av motsättningar.

Vidare tycker jag det känns mossigt i dessa globaliseringens tidevarv att begränsa sig idémässigt till Västerlandet. En del detaljer ur utopisternas liv kunde jag också ha varit utan. Och varför skriver ingen om 2000-talets utopister?

Hans Norebrink

Läs mer: Alba, Google, Folkbildningsnätet, DN1, 2, 3KB, GP, SVD, AB, SMP,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements