Vägvalet – partiet som ljuger

Del 18 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Vägvalet, ett miljöfientligt enfrågeparti som  är motståndare till trängselavgiften, är inte bara det. Man är lögnare också. För att exemplifiera vad trängselavgiften kostar låtsas man i sitt propagandamaterial som att sjuksköterskan Sara Nordqvist finns och tycker det är dyrt att pendla från Torslanda till centrum av Göteborg med bil. Hon finns dock inte på riktigt, hon är en påhittad person. Vägvalet ljuger alltså, Sara Nordqvist tycker ingenting för hon finns inte. Om det nu fanns sånt stöd för Vägvalets linje kring trängselavgifterna som de påstår borde de väl ha kunnat skaka fram en riktig person som klagat. Men de kanske inte finns?

I verkligheten skulle dessutom en sjuksköterska boende i Torslanda och arbetande på centrum åka kollektivt. Kanske inte för att det är snabbast, utan för att hennes man skulle ha bilen. Det vanliga är nämligen att kvinnor åker kollektivt till arbete medan män kör bil. Vägvalets exempel är inte ens trovärdigt som påhittat exempel. Lögn och förbannad dikt helt enkelt. Om Vägvalet ljuger om sånt här så undrar man ju vad de mer ljuger om?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Äntligen trängselavgifter i GöteborgBorgartidningarnas kampanj mot trängselavgiften >>
Advertisements
 • Klystron

  På vilket sätt skulle Vägvalet vara miljöfientligt? Vägvalet är för en fungerande infrastruktur med ekonomisk hållbarhet, inkluderande kollektivtrafik, men även en fungerande infrastruktur för övrig fordonstrafik. Tyvärr har infrastrukturen missköts under en lång rad år vilket gett problem, Vägvalet är det enda parti som aktivt försöker finna lösningar på dessa problem, för ALLA transportslag. Man kan inte enbart bygga för kollektivtrafiken, staden måste vara till för ALLA, även alla oss som MÅSTE använda bil. Solidariskt skall vi bygga stad för ALLA.

  På vilket sätt skulle Vägvalet vara lögnare?

  Sara är en exempelperson, den som inte inser detta har ingen kunskap om hur kampanjer fungerar.

  Att påstå att Sara skulle åka kollektivt bara för att hennes man skulle ha bilen, är enbart manschauvinistiskt. Det finns många sjuksköterskor som kör bil. Ta en sväng till Sahlgrenska och kolla om du inte tror mig.

  Exemplet ÄR trovärdigt. Exemplet ÄR korrekt, bara att sätta dig med miniräknaren och räkna. Exemplet är också ett bra exempel på hur kraftigt trängselskatten drabbar folk med låga inkomster, och därmed ett exempel på hur fördelningspolitiskt snett, och dåligt, tränsgelskatten fungerar.

  Vad anser du att Vägvalet ljuger om? Vilka belägg har du för de påståendena? Att använda exempel, är INTE att ljuga.

  • Vägvalet ljuger om Sara Nordqvist. Hon finns inte. Och kvinnor åker i allmänhet kollektivt. Vägvalet är miljöfientligt för att de är mot trängselavgift. De har inga lösningar på nånting.

   • Klystron

    Att använda en exempelpersoner är inget nytt. De används, och har använts, under väldigt lång tid. Man gör detta för att förenkla förståelsen, och öka inlevelsen, i en viss fråga. Genom att sätta kött och blod på en person i samband med ett visst problem, så blir detta problem mer konkret, och därmed lättare att förstå. Detta är inte att ljuga. Den exakta personer Sara finns inte, men personer i samma situation finns (faktiskt). Det viktiga, och det Vägvalet vill framföra, är dock hur vissa personer drabbas ekonomiskt av trängselskatten, de vill inte framföra personen Sara, utan använder den fiktiva personen Sara som ett rent exempel. Siffrorna stämmer, och är det som förmedlas (via exempelpersonen Sara).

    Vägvalet är för kollektivsatsningar som är ekonomiskt hållbara. Detta borde väl vara bra för miljön? Trängselskattens påverkan på miljön är minimal. Trängselskatten infördes för att staten krävde medfinansiering. Göteborg valde då trängselskatt. Miljö och trängsel kom in senare, men är inte huvudsyftet. Huvudsyftet ÄR att ta in pengar. Om man hade velat ha en miljösatsning, så hade trängselskattesystemet inte sett ut på det sätt det gör. Det är klart upplagt för att ta in så mycket pengar som möjligt.

    Om du läser igenom vad Vägvalet står för, vad de gjort sedan valet, och vad de tänker på inför framtiden så lär du upptäcka att de har bra planer för en fungerande infrastruktur. Om du inte håller med mig så vore det intressant att få veta lite mer utförligt varför de planer, funderingar, o.s.v. de har, inte skulle vara lösningar på något.

    Det du glömmer vad gäller fördelningspolitiska effekter, är just den klick personer, både män och kvinnor, i lågavlönade arbeten, samt i viss mån med medelinkomster. Arbeten som inte har flextid, utan där man förväntas vara vid arbetet vid ett precis klockslag. Dessa personer, dit exempelpersonen Sara tillhör, kommer att få en ekonomi som påverkas negativt.

    Personligen anser jag att man skall värna den lilla människan, och i solidarisk anda hjälpa den lilla människan, och speciellt den lilla människan i minoritet. Detta är för mig otroligt viktigt, och något jag strävar efter konstant. Vi måste hjälpa de utsatta i samhället.

    Om vi istället hade valt att ta dessa miljarder via skattsedeln så hade vi dels sänkt kostnaden för att ta in skatten från c:a 30% till c:a 0.5%. Effektiviteten i skatten ökar alltså från c:a 70% till 99.5%. Jag tycker inte om att slösa pengar, så för min del så låter en effektivitet på 99.5% betydligt bättre än 70%, andra kan tycka annorlunda, men för mig är valet enkelt. Speciellt om kostnaden uppgår till flera miljarder.

    Men viktigare aspekter är den fördelningspolitiska, samt att solidariskt bekosta infrastruktur vi alla använder gemensamt.

    Ja, vissa som nu inte kommer att betala trängselskatt, kommer att få betala lite extra skatt. Men genom att skatteuttaget mäts i procent, inte i kronor som trängselskatten, så kommer de med lägst inkomster att betala in minst, och de med högst inkomster kommer att betala in mest. Vilket i mina öron låter helt rätt.

    Trängselskatten däremot kommer framförallt att drabba de med låga inkomster, samt vissa i mellanskicket som har ansträngd ekonomi, och som måste använda bil, hårt. För de med högst inkomster, så kommer trängselskatten inte att påverka något alls, de kanske t.o.m. har tjänstebil och slipper den helt.

    Personligen ser jag en mer positiv fördelningspolitisk aspekt av vanliga skatteuttag, detta p.g.a. att vi då verkligen får ut mest av de som faktiskt tjänar mest. Samtidigt räddar vi ekonomin för flera med låga samt medelinkomster, som måste (ja, det finns sådana) använda bil. Det finns en viss positiv fördelningspolitisk aspekt av trängselskatten, men den förmörkas av det faktum att den drabbar låg och medelinkomsttagare som måste använda bil hårdare, än de med högre inkomster.

    Nog är det väl bäst att de med högst inkomster betalar mest, och de med minst minst?

    Sedan har vi genom åren alltid bekostat infrastrukturen, något som vi alla utnyttjar på ett eller annat sätt, gemensamt. Jag kan inte riktigt se fördelen med att helt plötsligt ändra på detta. Varför inte solidariskt betala för våra gemensamma rum? Som vi alltid gjort. Med en skattemodell där de med högst inkomster tillför mest, och där de med lägst inkomster inte behöver belasta sin ekonomi mer än marginellt.

    • Att använda en exempelperson som inte är representativ för verkligheten är att fara med falska uppgifter. Att vilseleda, att ljuga. Jag tror inte vi kommer längre i den diskussionen. Vi har olika uppfattningar.

     • Klystron

       Ok, men jag förstår ändå inte hur du menar att hon är ”inte representativ”. Personer i den situationen finns ju. Hon är ett exempel, det kunde ju lika gärna ha varit en underbetald manlig lärare. Varför underkänna allt, kalla det falska uppgifter, vilseledning, och ljug, bara för att man inte tror på exempelpersonen? Det är ju, som sagt,  bara ett exempel.

      Hade det varit bättre med tabeller tror du? Jag tror inte det, jag tror att detta är lättare att förstå.

      Men OK, du vill visst inte föra denna intressanta diskussion vidare så jag slutar här.

     • Kanske 1 av 10 eller 3 av 10 kvinnor är i en sån situation. Det handlar om undantag. Man kan inte utgå från undantagen när man beslutar och planerar. Att utgå från undantagen när man diskuterar generella frågor leder fel, i detta fallet är det rena ljuget eftersom det knappat finns några kvinnor i den situation som Vägvalet hittar på.

      Det är ungefär som att påstå att din hemsida skriven i Erlang är en typsik hemsida och borde vara underlag för en diskussion om hemsidesdesign och programmering.

 • Mikael Wallgren

  Dessutom gör Vägvalet och deras kompisar allt för att spela på folks okunskap och inskränkthet. Kan de överdriva något så gör de det. De anstränger sig inte för att ta bort folks felaktiga uppfattningar, utan underblåsrer dem. Jag vet inte hur många jag träffat som tror trängselskatterna ska vara igång dygnet runt, till exempel.
  Vägvalet driver dessutom propaganda om att det redan nu finns planer på att höja avgifterna.

  • Som Mikael Wallgren påpekar finns det ingen avsikt eller något beslut om att höja avgiften. Det beslut som gäller höjd avgift från och med 2015 har med införandet av trängselavgiften att göra och har gällt från det att man gjorde om reglerna så att flerpassagerabatt och förändrad avgiftszon infördes. Det ingår alltså i originalbesluten men av olika skäl så kunde inte de korrekta avgifterna införas redan 2013.
   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Vissa-forandringar-av-trangsel_GY01SkU34/

   •  2013 kostar trängselskatten ett visst belopp som 2015 kommer att höjas med över 20%. Precis som jag sa är detta redan beslutat. Vad spelar det för roll för den som ska betala NÄR beslutet om höjningen togs? Det är ju ändå en höjning från och med 2015, eller hur? Betalar man 8 000:- om året 2013 & 2014 så blir det cirka 10 000:- 2015. Enkel matematik.
    Någon annan höjning har Vägvalet aldrig pratat om, förutom att det är rimligt att anta att den kommer att höjas regelbundet med minst konsumentprisindex.

    • Jag har ingen uppfattning om vad Vägvalet talat om i frågan.

     Höjningen är ett resultat av den allmänna opinionen som ville ha en mindre zon och flerpassagerabatt. Det har alltså betydelse när det togs. Politikern anpassade sig till folks krav och därmed blev det en viss höjningav avgiften som borde gällt redan från början, men det var inte demokratiskt möjligt, därmed är det som jag ser det ingen höjning beslutad. Om det hade gått hade nämligen den avgift som kommer 2015 gällt från början.

     Sen finns det naturligtvis inga hinder mot att avgiften höjs efter demokratiska beslut i frågan. Precis som vilken avgift eller skatt som helst.

     •  Jag orkar inte plocka fram länkar nu men eftersom jag har varit engagerad i frågan och är insatt i den vet jag följande:
      Första riksdagsbelutet innebar att samtliga passager skulle kosta 10:- (oavsett tid under dagen). Då fanns inte heller flerpassageregeln,

      Andra beslutet: Flerpassageregeln infördes och taxan ändrades från 10:- till 8/13/18:- (beroende på tidpunkt). Samtidigt tog man beslutet om höjningen 2015.
      Det andra beslutet rapporterade GP om 2011-03-03 här: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.563401-trangselskatten-hojs-efter-tva-ar

      Att höjningen skulle ha något med flerpassageregeln att göra har jag aldrig hört förut och ser inte att du har något som styrker det heller.

      Dessutom innebar alltså det andra riksdagsbelsutet en kraftig höjning (80%) för den som med det gamla beslutet endast åkte genom en station i högtrafik (10 kr blev 18 kr).

     • Det står klart och tydligt i det dokument jag redan länkat till att orsaken är flerpassageregeln och den förändrade zonen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Vissa-forandringar-av-trangsel_GY01SkU34/

  • Klystron

    På vilket sätt spelar de på folks okunskap och inskränkthet (varför så nedsättande omdöme om andra). Ge exempel.

   På vilket sätt underblåser de felaktiga uppfattningar? Vilka uppfattningar? Ge exempel?

   Vägvalet har ALDRIG påstått att trängselskatterna skulle vara igång dygnet runt. Tvärtom så har de redovisat hur trängselskattesystem kommer att fungera, med differentierade taxor, m.m. Har du annan uppfattning, meddela i så fall var och när de har påstått detta, eller agerat på så sätt att de underblåst uppfattningar om att tränsgelaktten skulle vara igång dyugnet runt.

   Trängselskatten kommer att höjas 2015. Högsta skatteuttag ökar från 18:- till 22:-.

   • Ingen har påstått att Vägvalet hävdat att trängselavgiften ska gälla dygnet runt. Du argumentar mot nån fantasiprodukt.

    • Klystron

     Mikael skrev ”De [Vägvalet] anstränger sig inte för att ta bort folks felaktiga uppfattningar,
     utan underblåsrer dem. Jag vet inte hur många jag träffat som tror
     trängselskatterna ska vara igång dygnet runt, till exempel.”

     Detta kan tolkas som, vilket jag även tror är Mikaels avsikt, som att Vägvalet inte rättar folk som tror att trängselskatten kommer att tas ut hela dygnet, utan de (Vägvalet) t.o.m. underblåser denna tro.

     Precis som jag skriver ”så har de redovisat hur trängselskattesystem kommer att fungera, med differentierade taxor, m.m”. De har alltså gjort allt för att rätta till de feltolkningar som den Mikael framför. Och de har definitivt inte underblåst en sådan tro om trängselskattesystemet.

     Kanske Mikael kan utveckla lite mer exakt vad han menar, så att vi andra förstår exakt vad han menar med det jag citerar ovan.

     • Men han skriver inte att Vägvalet säger att det är så. Du slåss mot väderkvarnar och verkar vilja missuppfatta.

     • Klystron

      Nej, det har jag inte heller påstått. Mikael verkar vilja påskina att Vägvalet inte rättar de som tror att trängselskatten skall vara igång dygnet runt (se citat ovan). Det var detta jag skrev om.

      Väderkvarnar? Tror inte att vi kommer längre här.

     • Han har väl den erfarenheten.

 • Mikael Wallgren: Visa var Vägvalet har sagt att trängselskatten ska vara igång dygnet runt?
  Du är tydligen också helt okunnig om att riksdagen redan fattat beslut om att höja trängselskatten med över 20% från 2015. Kolla fakta innan du påstår saker som inte stämmer

  • Mikael Wallgren påstår inte att Vägvalet har hävdat det.

 • Morgan Rönning

  Det finns många Sara i verkligheten, dom heter bara något annat. Och att dom inte skulle ta bilen för att hinna från Hisingen till jobbet och tillbaks innan ungarna blir utslängda från dagis & fritids är bara ren okunskap om barnfamiljers verklighet från din sida. 1-1,5 h resande med kollektivtrafiken eller 15 min med bil? Vad hade du valt?

  Att politikerna kallar detta trängselskatt för miljöns skull är rent blaj, dom skulle kallat det vägtullar (extraskatt) vilket det egentligen är. Då hade nog folk accepterat det mer än vad som läget är idag.

  • Min poäng är att det faktiskt inte finns det. Det är ovanligt med kvinnor som åker bil till jobbet. Verkligheten är alltså inte den som Vägvalet hävdar att den är. Det är också att ljuga.

   Med buss tar det exakt 25 min från Amhult (Torslanda) till Järntorget. 35 minuter från Torslanda Torg. Till Sahlgrenska ungefär 50 minuter från bägge ställena och till Nisseplatsen 25-30 minuter. Var du fått dina konstiga restider ifrån vet jag inte, men de är uppenbarligen påhittade. Rent ljug kanske?

   Sen har självklart minskade biltrafik betydelse för miljön. Det innebär klart miljöförbättringar genom minskade utsläpp.

 • Läs kommentarsreglerna. Jag diskuterar inte modereringar. Jag bestämmer över min blogg. Jag tolererar inte provokationer eller inlägg som är off-topic. Och jag accepterar inte svar som uppenbart tyder på att man inte läst inlägget eller den kommentar man kommenterar. Upprepade överträdelser kommer förr eller senare att leda till svartlistning.

  http://blog.zaramis.se/kommentarsregler/

 • migbg

  När bensinen kostar 15-16 spänn liten. /*provokation, borttagen*/ #AS Anledningen till att jag åker bli är väldigt enkel. Det finns inte en chans att jag ens får träffa mina barn förutom på helgen, då dem har gått och lagt sig när jag hade kommit hem. Jag hade också lämpat över det mesta hushållsarbete, handlande, städande, matlagning och läggning av barn, hämtning och lämning på förskola om jag åker kollektivt istället. Är detta som man vill åstadkomma med trängselskatt?

 • Bosätt dig närmare arbetsplatsen eller skaffa ett jobb närmare bostaden. Om det inte går får man finna sig i att livet blir besvärligare och dyrare.

  Trängselavgiften är alltså mycket lite pengar i jämförelse med hur mycket vi betalar för bensin.

  • migbg

   Med tanke på hur verkligheten ser ut så finns det inte den minsta möjlighet för en lågt utbildad person som mig att bara byta jobb. Då hade jag gjort detta för länge sedan. Att jag bor på landet är ett resultat av att jag inte fick något större lån att tala om och ungarna måste få plats. Bostad via Göteborgs kommun är inte aktuellt då jag inte är skriven där, eftersom jag inte har råd att bo där. Du pratar med riktig arbetarklass nu, man räknar varje slant som kommer in, vänder på den 6 gånger innan den går ut igen. 

   Prata om skatt för pensionärer och hur dåligt det är från alliansens sida, det kan man göra. Men att slå på fattigt folk med den absolut minsta tänkbara marginalen och förklä det i ”grön politik” det är okej. 

   • Men du har råd med bil? Då här du inte direkt till de fattigaste. Endast 40% av alla hushåll i Göteborg har råd med bil. I fattiga områden som Hammarkullen, Hjällbo, Gårdsten etc har bara 20-30% av familjerna bil. Dvs de flesta fattiga har ingen bil, kör ingen bil och kommer int att betala några trängselavgifter. De felsta arbetare som har bil och åker bil till jobbet bor inte innanför tullarna och arbetar inte innanför tullarna. Inte heller de kommer att betala nån trängselavgift.

 • lizarb

  Själv cyklar jag och åker kollektivt mellan Hisingen och jobbet i Angereds Centrum. och har gjort så i många år. Bara så att detta blir sagt. Jag märker att det finns ett lätt moraliserande tonfall i påståendet att män tar bilen och kvinnorna åker kommunalt till jobbet. Detta stämmer säkert. Om man tittar lite närmare på var arbetsplatser ligger förstår man varför. Kvinnors arbetsplatser är ofta skolor, dagis, sjukhus och skolor som ligger bra till för kollektivtrafik. Många män jobbar i industriområden där det bara går två industribussar på morgonen och två på eftermiddagen. Gamlestaden industriområde vid marieholmsleden är ett sådant. Om inte industribussen passar är det mycket långt till spårvagnshållplatserna i Gamlestan eller Hjällbo. Jag cyklar förbi där men jag antar att det är många män som ska ut och kämpa med sina bilar på fyrtiofemman efter fyra och jag avundas dem inte.