Leif GW Persson: Många gamla mord går att lösa

Leif GW Persson har gått igenom alla ouppklarade fall av våldsam död mellan 1985 och 2010. Det handlar om 430 stycken fall som inte klarats upp. Av dem anser Persson att 300 inte går att lösa och att det finns omkring ett hundrtala fall som borde kunna gå att lösa om polisen tittade på dem igen:

Drygt 300 av fallen går inte att klara upp, enligt rapporten. Däremot bedömer han att cirka 25 av fallen går att klara upp och i ett tiotal fall har man säkrat teknisk bevisning som binder en gärningsperson till brottet – men den personen har inte hittats.

När preskriptionstiden avskaffades den 1 juli 2010 fick GW Persson i uppgift av rikspolischefen att sammanställa samtliga ouppklarade fall av dödligt våld som inte var preskriberade. Han skulle också bedöma om det var möjligt och meningsfullt att vidta fler utredningsåtgärder.

Utifrån rapportens förslag har rikspolischefen bland annat beslutat:

  • att Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen tillsammans med polismyndigheterna ska göra en gemensam prioritering av vilka ärenden som bör återupptas och till dessa samla nya utredningsresurser.
  • att ta fram ett nytt nationellt system för att registrera uppgifter i en mordutredning.
  • att se över Statens kriminaltekniska laboratorium och polismyndigheternas möjlighet att omhänderta den förväntade ökningen av spår och beslag som blir följden av den slopade preskriptionen-
  • att utveckla rutinerna för vad som ska tas i beslag vid en mordutredning.
  • att erbjuda regelbunden metodutveckling för mordutredare.
  • att ta fram förslag till ett nationell register för ouppklarade ärenden om dödligt våld.
  • att uppmana polismyndigheterna att inrätta Kalla Fall-brevlådor dit alla tips och förslag angående ouppklarade mord ska skickas så att det säkerställs att uppgifter kommer i rätta händer.

Av de 100 fall som Persson anser det värt att ta upp igen menar han att 25 utan tvekan kommer att gå att lösa idag. Huvuddelen av de olösta fallen finns i de tre storstadsområdena:

Närmare 75 procent av samtliga dessa brott ligger på de tre storstadslänen. Om vi tar hänsyn tillbefolkningsunderlaget i respektive län så har Skåne län den högsta andelen, därefter Stockholms län och på tredje plats Västra Götaland. Den högsta andelen uppklarade fall av dödligt våld har man således i Västra Götaland och den lägsta i Skåne. Under den studerade tidsperioden på tjugofem år har polisen i Västra Götaland, i genomsnitt och över perioden som helhet, drygt tio procent högre uppklaring än deras kolleger i Skåne län.

Att polisen i Västra Götaland (läs Göteborg) har en högre uppklarningsprocent är känt sedan gammalt och anses av en del bero på att man omorganiserat mindre än vad andra polismyndigheter gjort. Uppklarningsprocenten är hög trots att det finnsen stor närvaro av kriminella gäng och många uppgörelser mellan kriminella i Göteborgsområdet. Mord i sådana kretsar brukar vara svåra att utreda då ingen vill samarbeta med polisen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements