Knapp men stabil majoritetet mot trängselavgifter i Göteborg

Enligt en ny undersökning av opinionen i Göteborg kring trängselavgifter är en knapp majoritet mot trängselavgifter. Opinionen har varit stabil sen GP lät undersöka hur folk ställde sig för två år sen:

Motståndet mot trängselskatten håller i sig. Forskare vid Göteborgs universitet har i telefonintervjuer frågat 500 göteborgare om de är för eller emot. 55 procent svarar att de är emot, och lite mer än var tredje, 35 procent, är för en ny skatt.

– Det finns en majoritet mot i dagsläget, men det saknas heller inte stöd för trängselskatten, säger Johan Martinsson, forskningsledare vid Göteborgs universitet som tillsammans med Andreas Nilsson vid psykologiska institutionen står bakom undersökningen.

Resultatet är i stort sett detsamma som i en GP-Sifo för nästan exakt två år sedan.

Om jag inte missminner mig så var motståndet mot trängselavgifterna i Stockholm starkare än i Göteborg innan trängselavgifterna infördes. Efter införandet svängde opinionen kraftigt och snabbt så att majoriteten var för. Jag är säker på att samma sak kommer att ske i Göteborg. Bland de mer politiskt aktiva och mer engagerade göteborgare som deltar i Göteborgs Universitets medborgarpanel så är en majoritet anhängare av trängselavgiften.

För mig är det en självklarhet att vara för trängselavgifterna. Biltrafiken behöver minska och även om det inte är huvudsyftet med att införa trängselavgifter i Göteborg så blir det ett av resultaten, något som onekligen är bra.  Huvudanledningen till trängselavgifterna är att finansiera utbyggnad av kollektivtrafik och vägsystem i Göteborg så egentligen borde det heta biltullar, varken trängselavgifter som jag kallar dem eller trängselskatt som är det formella namnet. Biltullar har funnits i New York sen minst 1950-talet och i Oslo i 20-talet år. Det är alltså inte nåt nytt och konstigt som införs i Göteborg utan något som använts i många städer länge. Trängselavgifter, avgifter för bilar som infördes i syfte att minska biltrafiken, finns i London och Stockholm sen ett antal år tillbaka.

Ett problem med det hela är att trängselavgifter är ett sätt att gå från kollektiv, solidarisk (det borde vara så i skattesystemet, men tyvärr fungerar inte det svenska på det sättet längre) och gemensam finansiering genom skatt till privat finansiering från de som använder en resurs. Man kan alltså också se införandet av biltullar och trängselavgifter som en privatisering. Sett ur min synpunkt hade därför ett bättre sätt att få in pengar för kollektivtrafiksatsningar och samtidigt slå mot den miljöförstörande bilismen varit att avskaffa reseavdragen. Men jag accepterar trängselavgiften som ett hyggligt alternativ med en lika bra fördelningspolitisk profil som borttagna reseavdrag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • pacman_42

    Det finns en fundamental skillnad mellan Göeborg och Stockholm, och det är att i Stockholm är det bara stadskärnan som är instängd. Detta gör att de i Stockholm som i praktiken måste ta bilen, fortfaranden kan göra det utan att straffas. I Stockholm har man inte trängselskatten som ett finansieringsmål för ny infrastruktur (än i alla fall, även om man verkar vilja dra det ditåt).

    I Göteborg å andra sidan så har man skurit sönder Hisingen. Man tvingar att folk betalar för att ta bilen till arbetet, när inga andra realistiska alternativ finns. Och det är många som inte har några realistiska alternativ. 

    Jag har en arbetskamrat som bor nära centrum och skall ut till Lindholmen, han tjänar över 30 minuter enkel resa på att ta bilen. Här ligger den stora utmaningen i Göteborg. Löser man det problemet för en majoritet av de som åker bil idag, då kan man få befolkningen positiv, men eftersom det är så många som har det på just precis detta sättet, så kommer inte opinionen att svänga som den gjorde i Stockholm…

    Göteborg har en erbarmeligt dålig lokaltrafik idag (för långsam och för dålig tillförlitlighet) för att vara en så stor stad som det är. Huvudorsaken är att staden är för glest bebyggd. Det problemet kan man inte lösa med att bygga en pendeltågstunnel. Det problemet måste lösas med förtätning samt snabbspårvägar inom staden. När lokaltrafiken är tillräckligt bra för tillräckligt många, DÅ kan opinionen mot trängselskatten svänga…