Höga hus kan innebära mindre puls – felaktiga visioner om Gullbergsvass

Kommersiella intressen har tagit fram sina visioner om hur det ska se ut i delar av Gullbergsvass och runt centralstationen. Fast de kallar stadsdelen för ”Region City” istället för Gullbergsvass. Bara namnet indikerar att detta kanske inte är så bra. Det handlar om hotell och kontor, höga hus, det handlar om sterila, trista tråkiga hus och verksamheter som skulle innebära att stadsdelen stod tom stora delar av dygnet.

Det handlar om visioner av ett område som skulle påminna om finansdistriktet i New York vad gäller verksamheter och strukturer. Mycket resande in och ut, men egentligen totalt stendött. Inget socialt liv att tala om. Sannolikt lika dåligt som områdena i Oslo kring järnvägsstationen och busstationen. Områden där gatorna har förvandlats till bildiken där man som fotgängare endast med svårighet kan röra sig.

Det är uppenbart vad de kommersiella intressena i form av hotellföretag, fastighetsägare, taxibolag och parkeringsbolag vill ha. Det hela skulle kanske fungera, men det skulle inte vara kul. Fast å andra sidan så undrar man ju om Göteborg verkligen behöver mer kontorslokaler. Redan nu verkar det ju finnas alltför många.

Så det är bara att hoppas att  de kommersiella intressenas döddansarvision för Gullbergsvass inte blir verklighet. För sannolikt skulle ”Zombie City” blir det verkliga resultatet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Faktum är väl att det inte spelar så stor roll vilken typ av hus man planerar någonstans. Hur det blir beror helt på vad man gör med det. Om husen är höga eller låga är oväsentligt. Vad som behövs är gammal god blandstad. Då behövs kontor, kommers och bostäder och så vidare i en salig blandning. Så om man tar de fina förslagen och stryker hälften av affärslokalerna och gör bostäder där istället så blir det nog ganska bra. Och anlitar en bra arkitekt att göra själva höghusen också.