Återreglera järnvägen – bra förslag från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har presenterat flera förslag för att komma till rätta med de problem som finns i kollektivtrafiken idag. Däribland annat en återreglering av järnvägen. SJ ges då bättre möjligheter att bedriva en trafik av god kvalitet över hela landet till rimliga priser för resenären. Banunderhållet samlas i Trafikverkets regi för förbättrad samordning och ökad effektivitet och pålitlighet. Vänsterpartiet har i motsats till de flesta andra stora partier i Sverige förstått att järnvägen är ett system. Ett system som inte fungerar utan alla sina delar. Därför är partiets förslag om återreglering alldeles utmärkt.

– Vi föreslår en rad förändringar, bland annat en återreglering av järnvägen som innebär att SJ får ensamrätt för kommersiell trafik på stambanorna. Det innebär att förutsättningarna för SJ att bedriva trafik på mindre lönsamma sträckor förbättras. På så vis tar vi viktiga steg mot ett sammanhållet järnvägssystem över hela landet, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet vill alltså även överföra ansvaret för banunderhållet till Trafikverket, slopa SJ:s avkastningskrav till staten och förbättra tågstationerna med resenären i fokus. Banavgifterna bör inte höjas eftersom det kommer att öka såväl biljettpriserna som kostnaden för att transportera gods på järnvägen.

– Jag vill se en järnväg i Sverige som håller toppklass. En återreglering är ett första steg. Det är dessutom en fråga som har ett brett folkligt stöd. När till och med SJ:s förra styrelseordförande, den gamle moderatledare Ulf Adelsohn, har insett behovet av en återreglering av järnvägen är det dags för regeringen att vakna och vidta de åtgärder som behövs för att Sverige ska få en fungerande järnväg igen, säger Jonas Sjöstedt.

Intressant?
Media: SVD, Röda Berget, Moberg, Dagens Filosofiska,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Har privatisering av tex järnväg fungerat någonstans? Har privatisering av någon verksamhet uppfyllt de så klara målen? Har dikten någonsin överträffat verkligheten?