Göteborgs hamn – en miljövänlig hamn

DFDS Seaways elansluter sina fartyg i Göteborgs hamn. Totalt handlar det om sex fartyg som går i tät linjetrafik till England och Belgien. Beslutet innebär stora miljövinster och en bättre arbetsmiljö, både ombord och i hamnen.

– Det här är en grön milstolpe för DFDS och för Göteborgs hamn. Vi har arbetat länge för det här och är så glada att DFDS har nappat på vårt erbjudande om elanslutning vid kaj, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Elanslutning innebär att fartygen stänger av motorerna vid kaj och använder el från land för att driva alla funktioner ombord. Koldioxidutsläppen minskar kraftigt och utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid  och partiklar reduceras till ett minimum. Dessutom ger elkraft från land en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö ombord på fartyget.

Göteborgs Hamn var först i världen med att erbjuda elanslutning med högspänning, tack vare ett nära samarbete med Stora Enso som anslöt alla sina godsfartyg år 2000. Även Stena Line har kopplat upp samtliga passagerar- och fraktfärjor till landström i Göteborg. Idag finns dock en hamn där det är lag på att använda el när man ligger vid kaj vilket gör att Göteborgs hamn inte längre är ledande på miljöomårdet. Det är Los Angeles som alltså är en miljövänligare hamn än Göteborg.

DFDS-fartyg i ÄlvsborgshamnenNu när även DFDS Seaways elansluter sex fartyg innebär det att i princip alla fartyg som anlöper Göteborgs hamns roro- och passagerarterminaler stänger av motorn vid kaj – vilket också är hamnens mål fram till 2015. Men totalt sett är det bara cirka 40% av fartygen som angör Göteborgs hamn som använder el. Det är alltså fortfarande lång väg att gå. 40% är dock en hög andel jämfört med de flesta andra hamnar och innebär att 30 000 ton koldioxid mindre koldioxid släppas ut per år. DFDS satsning står för cirka 13 000 ton.

–  Tack vare DFDS investering är vi nära att uppnå vår kortsiktiga vision för elanslutning och fortsätter att ligga i framkant internationellt, säger Magnus Kårestedt.

DFDS investerar totalt cirka 50 miljoner kronor för att förbereda de sex fartygen samt får tio miljoner i EU-bidrag. Fartygen som ska elanslutas är alla systerskepp, byggda 2003-2006 och trafikerar Göteborg-Gent och Göteborg-Immingham.  Göteborgs Hamn AB står för de landinvesteringar som krävs i Älvsborgshamnen, terminalen där DFDS lägger till. Ytterligare två kajer ska utrustas med landströmsanläggningar – en investering som uppgår till cirka 8-10 miljoner kronor.

Elanslutning har blivit mer ekonomiskt intressant för rederierna sedan regeringen förra året sänkte skatten på el för fartyg från 28 öre per kilowattimme till symboliska 0,5 öre per kilowattimme.

Bolaget som driver verksamheten i Älvsborgshamnen, Älvsborg Ro/ro AB, ägs av DFDS (Lauritzen-koncernen) och det belgiska C.ports (Cobelfret).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

* Roro, eller roll on/roll of, är last som rullas av och på godsfartyg som går på tät linjetrafik i norra Europa. Roro kallas ibland motorvägar till sjöss

Advertisements